Organisatie

Bestuursleden IVN afd. Walcheren

Voorzitter:

H. (Len) Kapteijn-Snijders         nlkapteijn@zeelandnet.nl      06-20095054

Secretaris:

M. (Magda) Willemse           secretariaativn@zeelandnet.nl    06-21216478   

Penningmeester:

J.C. (Jaap) van Klinken        penningivn@zeelandnet.nl         0118-591941

NL03 INGB 0007 3348 15 t.n.v. IVN afd. Walcheren

Bestuursleden:

A. (Annet) de Bruyne     annetdebruyne@zeelandnet.nl         

Bestuurslid/Cursuscoördinator:

J.L. (Janneke) Ouwerkerk       ouwerkerk@zeelandnet.nl

Overige functies

Public Relations:

Linda Pieterse      lindapietersevdberg@gmail.com

Website beheer:

Joop Weijland        joop.weijland@gmail.com

 Facebook en Twitter:

Ineke de Jong        @IVN_Walcheren

Werkgroep natuurpaden:

Johan Antheunisse      milijbo@zeelandnet.nl

Werkgroep excursies:

Annie Neve       annieneve@zeelandnet.nl

Werkgroep Cursussen:

J.L. (Janneke) Ouwerkerk       ouwerkerk@zeelandnet.nl

Ledenblad Op de Hoogte:

Angelique de Cock en Arjen Faasse      opdehoogte-walcheren@ivn.nl