Contact

Contactgegevens Voorne-Putten Rozenburg

Het bestuur
ivn.voorneputtenrozenburg@gmail.com

Voorzitter:
Erik de Boer, Donjonweg 21, 3233 AJ Oostvoorne
Tel: 06-19019010
E-mail: erik.adeboer@outlook.com

Secretaris:
Wim Klok, Lijsterbeslaan 5, 3233 CJ Oostvoorne
Tel: 0181-484964
E-mail: w.klok2@upcmail.nl

Penningmeester en ledenadministratie:
Ad 't Hart, Zeeweg 56, 3233 CV Oostvoorne
Tel: 0181-480969 -Mobiel: 06 51150673
E-mail: a.hart376@upcmail.nl
Giro:  NL51 INGB 0003 0807 92 t.n.v. IVN Voorne-Putten-Rozenburg

Algemeen lid:
Herma Enthoven, Steenoven 11, 3233 AZ Oostvoorne
Tel: 0181-786281 Mobiel: 06-20101730

E-mail: hermaenthoven@gmail.com

Algemeen lid:
Annet Lems, Reede 1a, 3232 CR Brielle
Mobiel: 06-43032895
E-mail: annet_lems@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Media
Website:
Herma Enthoven, Annet Lems
E-mail: webredactie.ivn.vpr@gmail.com

Facebook:
Annet Lems
E-mail: annet_lems@hotmail.com

Nieuwsbrief:
Martien Blanken, Duinen 5, 3233 EA Oostvoorne
Tel: 0181-486555 E-mail: m.blanken@hetnet.nl

RSIN/fiscaal nummer: 822202748