Werkgroep Natuurcursus

Het natuurcursusteam van IVN afdeling Vecht en Plassengebied organiseert jaarlijks een voorjaars- en een najaarscursus voor volwassenen die meer willen weten over de natuur in de eigen omgeving.

Meedoen aan de natuurcursus staat garant voor gezelligheid en het ontdekken van soms onbekende stukjes natuur dichtbij huis. Voorkennis is niet nodig. De onderwerpen worden voor iedere cursus afzonderlijk uitgezocht, zo kun je steeds weer nieuwe dingen leren en ervaren. Er is dan ook veel belangstelling van deelnemers om nog een keer, of meerdere keren, terug te komen.

► Cursusprogramma

  • Zowel in het voorjaar als in het najaar bestaat de cursus uit 5 lesavonden en 5 excursies, telkens over een ander onderwerp.
  • De lesavonden zijn op dinsdagavond in de open Hof in Maarssen.
  • De zaterdagochtend, volgend op de dinsdagavond, gaan we met elkaar op pad. De excursielocatie is afhankelijk van het thema of onderwerp. Zowel de avond als de excursie wordt geleid door een natuurgids van het IVN. 
  • De voorjaarscursus start in maart, de najaarscursus in september. De bijeenkomsten vinden meestal om de week plaats.
  • De prijs per cursus bedraagt € 40,- voor leden van het IVN (minimaal één jaar lid is vereist) en € 50,- voor niet-leden.

De natuurcursussen worden met veel enthousiasme inmiddels al twintig jaar door onze afdeling georganiseerd.

► Mee doen?

Vind je het leuk om mee te doen of wil je meer informatie?
Meld je dan bij de contactpersonen van de werkgroep: Ton Lindemann of Kees Goossen via natuurcursus@ivnvechtplassen.org