Overig

Nieuws uit het bestuur

Vecht en Plassengebied 24 mei 2023

Het bestuur van de vereniging IVN Vecht en Plassen is vaak behoorlijk druk met het reilen en zeilen van de vereniging. Oh ja? Waar is het bestuur dan eigenlijk zo druk mee? Hier een korte samenvatting van de bestuursvergadering van 16 mei 2023 j.l.

 

Financiële buffer van de vereniging

Omdat het niet helemaal duidelijk was hoe groot onze financiële buffer eigenlijk moet zijn hebben we hierover nog even kort gediscussieerd. De conclusie was dat we vanaf nu een buffer hanteren van twee keer de jaarcontributie, dat is de jaarlijkse contributie van al onze leden opgeteld. Hiermee hebben we volgens ons voldoende reserve voor tegenvallers. We gaan er dan wel vanuit dat alle cursussen zoveel mogelijk kostendekkend zijn.

 

Excursies op aanvraag

Onze vereniging biedt excursies op aanvraag aan. Bijvoorbeeld voor collega IVN afdelingen, voor overheden, voor commerciële organisaties en voor scholen. De tarieven staan In het huishoudelijk Reglement. Het tarief voor commerciële organisaties is niet bijzonder hoog. Maar het is altijd toegestaan om meer te geven in de vorm van een donatie. De tarieven staan nu ook duidelijk op de website.

 

Declaratieformulier op de website

We hadden nog een lopende actie om het declareren van onkosten wat makkelijker en soepeler te maken. Dat willen we doen door het declaratieformulier plus een toelichting op de website te zetten. Daarnaast is het misschien mogelijk om een invulformulier te gebruiken op de vernieuwde website. Dat gaan we binnen de werkgroep communicatie verder bekijken.

 

En nog wat meer onderwerpen die we hebben besproken

· Budget Jac. P. Thijssedag

· Stand van zaken van Introductiecursus natuur van IVN Landelijk

· Festival Tweetakt (deelname gevraagd van ons, maar wordt dit jaar erg lastig gezien de korte termijn)

· Stand van zaken vanuit de Werkgroep communicatie w.o. het inrichten van de nieuwe website en het opzetten van de nieuwe emailadressen van de ivnvechtplassen.nl site.

 

Al met al toch weer aardig wat. Heb je nog vragen en /of opmerkingen schroom dan zeker niet om contact op te nemen met onze secretaris via secretariaat@ivnvechtplassen.nl

 

Tot de volgende update,

 

Namens het (drukke) bestuur

Kees Goossen

Ontdek meer over

Deel deze pagina