Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Contactgegevens

E-mail
secretariaat@ivnvechtplassen.org (algemene vragen en aanvraag activiteiten);
ledenadministratie@ivnvechtplassen.org (voor doorgeven adreswijziging of opzeggen lidmaatschap; aanmelden als lid kan via het digitale aanmeldingsformulier op de algemene IVN website);
webmaster@ivnvechtplassen.org (website en pr, persberichten)

Postadres
IVN Vecht en Plassengebied
Garmt Stuivelingsingel 32
3454 LC  De Meern

Bankrekening
NL45INGB0003733225 t.n.v. IVN Vecht en Plassengebied

ANBI status
IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen.

De ANBI gegevens van IVN Vecht en Plassengebied zijn:
RSIN 806370324
KvK 40480754

Lees hier meer over ANBI.