Werkgroep vlinders

De werkgroep vlinders bestaat uit een groep enthousiaste natuurliefhebbers met belangstelling voor vlinders. In samenspraak met de natuur- of andere organisaties worden in een aantal natuurgebieden vaste routes (monitoringsroutes) gelopen. Dat gebeurt in het seizoen het liefst elke week. Door deze gebieden jaarlijks te inventariseren en per bezoek locatie, datum, soort en aantal te vermelden, wordt een beeld verkregen van dat terreingedeelte en de populatie-ontwikkeling.

De gegevens van de monitoringsroutes worden aan de Vlinderstichting in Wageningen beschikbaar gesteld.

Overleg

Per jaar komt de werkgroep een keer bij elkaar om de resultaten te bespreken en afspraken te maken over een vervolg. Ook wordt een bezoek aan een interessant gebied voor vlinders gepland. Een aantal leden van de werkgroep is zeer actief bezig met nachtvlinders.

Heeft u ook belangstelling voor vlinderen en zin om te monitoren, neem dan contact op met   w.siemensma@kpnplanet.nl