IVN en Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Onze afdeling Súdwesthoek heeft zijn thuisbasis in Oudemirdum, daar waar ook het Bezoekerscentrum Mar en Klif is gevestigd. Ons werkgebied is Zuidwest Fryslân en omvat het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân met een kleine overloop rond de steden Bolsward en Sneek. In dit gebied vinden onze activiteiten plaats en daar verlenen wij ook de diensten die kenmerkend voor het IVN zijn.

Zuidwest-Fryslân is één van de twintig Nationale Landschappen, welke in 2005 door het rijk zijn aangewezen vanwege de unieke combinatie van natuurlijke en cultuurhistorische elementen.

Het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân is uniek om zijn verscheidenheid aan landschapstypen. De kernkwaliteiten van dit landschap zijn de zeer open landschappen langs het IJsselmeer en de meren, de beslotenheid van de bossen in Gaasterland en omgeving St. Nicolaasga, de oude structuren van de veenverkaveling en de stuwwallen en terpen.

Bezoekerscentrum Mar en Klif

Als IVN Súdwesthoeke zijn wij zeer betrokken bij het Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum. Het is onze thuisbasis waar vandaan wij veel van onze activiteiten coördineren, de meeste cursussen verzorgen, de heemtuin onderhouden en nog veel meer. Mar en Klif is tevens een bezoekers-centrum waar de geschiedenis van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân te zien is. De moeite waard om uw bezoek aan ons werkgebied te beginnen.

In het bezoekerscentrum is tevens de VVV WATERLAND VAN FRIESLAND gevestigd en daar kunt u terecht voor toeristische informatie of om een herinnering te kopen van uw bezoek aan Zuidwest Fryslân.

Bezoekerscentrum Mar en Klif