Zonnewende natuurwandeling De Dollen en Wyde Rien te Harich

Start: 20.00 uur bij de ingang van It Swin aan de Keamerlânswei tussen Harich en Elahuizen
Einde: 22.00 uur
Gids: IVN in samenwerking met Staatsbosbeheer

Advies: Waterdicht schoeisel is noodzakelijk en de verrekijker een aanbeveling.
Aanmelden verplicht via ivnsudwesthoeke@outlook.com Dit i.v.m. het beperkte
aantal deelnemers.

Deze avondwandeling op één van de langste dagen van het jaar gaat door een niet vrij
toegankelijk natuurgebied met oude dijkjes, rietlanden en moeras. Natuurlijk komt ook de
geschiedenis van dit gebied aan de orde, over de rietwinning en de speciale vegetatie.
De Dollen is een gebied met veel riet en veenmosrietlandjes en hier en daar trilveen. Verder
kun je er o.a. aantreffen kleine en grote lisdodde, blauw glidkruid, wolfspoot,
koninginnenkruid, moeraszuring, grasmuur en kale jonker.
Vogels zijn er volop te horen en met een beetje geluk ook te zien: baardmannetje,
sprinkhaanzanger, rietzanger, rietgors, kleine karekiet en hopelijk ook de roerdomp.

It Swin en de Dollen
Waar
It Swin
Keamerlânswei
Harich
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina