Bosbeheer in Peize Biodiversiteit

Bosbeheer in Peize

Peize 14 mei 2021

Bosbeheer in Peize
Al een aantal jaren beheert de gemeente het bos op een natuurlijke manier in alle gemeentelijke bossen waarbij geen houtoogst meer is. Hiermee wordt de biodiversiteit in de bossen natuurlijker door het stimuleren van meerdere soorten kruiden, struiken en bomen van verschillende leeftijden. Ook
dood hout hoort thuis in dit natuurlijke bosecosysteem. 

De machines waren minder goed voor de bodem.  Naast het versterken van de natuurwaarden en een recreatief aantrekkelijk gebied werd tot een paar jaar geleden ook hout geoogst in de bossen. Hiervoor werden vaak zware bosbouwmachines gebruikt wat minder goed was voor de bodem van het bos. Ook kwamen hierdoor veel bramen. Om dit te voorkomen wordt in een aantal dorpsbossen gekozen voor een natuurlijk bosbeheer in plaats van houtoogst. 

Meer verschillende bomen voor meer biodiversiteit
In de gemeentelijke bossen zijn nog grote stukken waar maar één boomsoort groeit. Door het bos in fasen te beheren wordt de biodiversiteit, de soortenrijkdom, extra dood hout en het verschil in leeftijden levend hout vergroot. Zo kan met het zogeheten ‘ringen’ (het doorsnijden van de
bast zodat de boom afsterft) of het ‘omtrekken’ (het uit de grond kantelen van de boom met kluit) meer zonlicht en extra vocht op de bodem komen waardoor nieuwe kruiden, struiken en bomen gaan groeien.
Bij de heemtuin in Peize zijn in overleg met IVN Peize om deze reden een aantal bomen omgetrokken. De bomen zijn bewust in de richting Zuid Noord omgetrokken zodat er meer zonlicht in de heemtuin komt. Ook zorgen de opstaande boomkluiten als verblijfplaats voor insecten en andere planten. Alle maatregelen zorgen weer voor meer biodiversiteit.
Naast deze nieuwe beheermethode, zijn ook bomen gekapt door ziekten en plagen. De zogenaamde ‘letterzetter’ (een kever) heeft gezorgd voor grote sterfte onder de fijnsparren. Aan de zuidzijde van het Bosplan is een deel van het bos ook aangetast met een schimmel die essentaksterfte veroorzaakt. De
essen die hier al afgestorven waren leverden gevaar op. De bomen zijn blijven liggen voor het verhogen van de aanwezigheid van doodhout. Doordat doodhout zoveel insecten, dieren, schimmels en planten voeding en huisvesting geeft is het goed voor het ecosysteem. Het dode hout is dus
onderdeel van het bosecosysteem.

Bosvarkens zorgen ook voor biodiversiteit
Op plekken waar veel bomen zijn verdwenen of waar veel bramen groeien worden sinds een aantal jaar bosvarkens ingezet. Naast het eten van de bramen zorgen ze voor het omwoelen van de bosbodem waardoor nieuwe zaden kunnen gaan kiemen. Het bos krijgt hierdoor beplanting van verschillende leeftijden en zal na een aantal jaar naast een hogere natuurwaarden ook recreatief aantrekkelijker worden.

Heemtuin verjongt en ijsvogelwand
In overleg met IVN Peize is in de Heemtuin in 2019 gezorgd voor verjonging van de heide. Doordat de bovenste 10 centimeter gras (door de jaren ontwikkeld) er afgeschraapt is, is de schralere onderlaag nu zichtbaar en ontwikkeld zich hier alweer heide. Ook is een nieuwe veenlaag aangebracht voor zuurminnende beplanting. Bij de grote vijver is een ijsvogelwand aangelegd. Op de grote weide heeft IVN naast het plaatsen van een insectenhotel in zelfwerkzaamheid nieuwe bomen geplant.

Ontdek meer over

Deel deze pagina