Vereningsdocumenten

Acte van Statutenwijzigingen – IVN afdeling Oss – 20 april 2018

Huishoudelijk reglement

In Veilige Handen Protocol – IVN Oss

Beleidsplan AVG IVN afdeling Oss

Privacy Statement IVN Oss, versie 1.3