Jaarstukken en ANBI-gegevens

Balans per 31-12-2022

Jaarrekening IVN Oss 2022

Jaarplan IVN Oss 2023

ANBI-status en gegevens

Het RSIN-nummer van IVN Oss is: 801953893

Beloning bestuurders en vrijwilligers:

Er wordt geen beloning aan bestuurders betaald.
Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.