Contact Noordwest – Overijssel

Voor informatie en aanmelding kunt U contact opnemen met

Secretariaat IVN Afdeling Noordwest Overijssel:
   Roely Luyten
   Het Eenspan 6, 8332 JG Steenwijk
   tel: 0521 523 740 / 06 1131 7756
   e-mail: IVN-secr.NWO@ziggo.nl

Ledenadministratie
  Roely Luyten, e-mail: IVN-secr.NWO@ziggo.nl

De diverse activiteiten worden uitgevoerd door natuurwerkgroepen met de hierna vermelde contactpersonen:

Excursies
   Coördinatie excursies
      Lisette Schelhaas
      e-mail: ivnnwogidsenpr@ziggo.nl
      Rian Hoogma, tel. 06 1795 7749
      e-mail: jagerhoogma@hotmail.com
   Aanvraag excursies en gidsen
      Roely Luyten, tel. 0521 523 740 / 06 1131 7756
      e-mail: IVN-secr.NWO@ziggo.nl

Milieu
   Henk Plat, e-mail: henk.plat@planet.nl

Vogelgroep
   Albert Steenbergen, e-mail: albsteenbergen@hotmail.com
   Liesbeth Pit, e-mail: pit.elisabeth@gmail.com

Jeugdnatuurclub De Weerribben
   Vacature, tel.
   e-mail: Jeugdnatuurclubdeweerribben@gmail.com

Uurtje Natuurtje
   Vacant (op dit moment niet mogelijk vanwege gebrek aan vrijwilligers)
   e-mail:

Natuurkoffers voor ouderen
   Gerry Teurlinckx, e-mail gerryteu@ziggo.nl

Public Relations Werkgroep
   PR en Facebook: Jan Feenstra, e-mail: janfeenstra46@gmail.com
   PR: Lisette Schelhaas, e-mail: ivnnwogidsenper@ziggo.nl
   Websitebeheer: Willem-Jan Hoeffnagel, e-mail: w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl

Redactie Koppel
   Rolf Kranenburg, Emile de Leeuw, Robert Rubertus
   e-mail: redactiekoppel@gmail.com

Bankrekeningnummer:
   NL45INGB0000342784
   t.n.v. IVN afd. Noordwest Overijssel Steenwijk

[terug naar Organisatie]