Wie zijn wij?

IVN Noordoost-Friesland heeft een enthousiast bestuur, dat uit vijf leden bestaat: Reinze, Janet, Johannes, Annet en Jan. Dat komt niet altijd voor. We organiseren ongeveer vijftien excursies per jaar en een lezing in de winter. Zo willen wij meer mensen bij de natuur betrekken. Ons werkgebied beslaat heel Noordoost-Friesland. Van Hurdegaryp tot en met het Lauwersmeer en van de waddenzee tot de Wâlden. Veel verschillende landschappen dus. Ga ook eens mee met zo'n boeiende excursie.

Reinze Visser, Voorzitter
Johannes Hooghiem, Penningmeester
Jan de Vries, Ledenadministratie
Janet Visser-de Haan, Public Relations
Annet Elsinga, Beheer website                                             

Voor vragen zijn wij bereikbaar via:
r.visser09@telfort.nl                                                                                                      of
06-19882916