Wie zijn wij?

IVN Noordoost-Friesland heeft een enthousiast bestuur, dat uit vijf leden bestaat: Reinze, Janet, Johannes, Nynke en Jan. Dat komt niet altijd voor. We organiseren ongeveer vijftien excursies per jaar en een lezing in de winter. Zo willen wij meer mensen bij de natuur betrekken. Ons werkgebied beslaat heel Noordoost-Friesland. Van Hurdegaryp tot en met het Lauwersmeer en van de waddenzee tot de Wâlden. Veel verschillende landschappen dus. Ga ook eens mee met zo’n boeiende excursie.

Reinze Visser, Voorzitter
Johannes Hooghiem, Penningmeester
Jan de Vries, Ledenadministratie
Janet Visser-de Haan, Secretaris
Johannes Hooghiem, Beheer website
Nynke Ypma , Public Relations

Voor vragen zijn wij bereikbaar via:
r.visser09@telfort.nl of 06-19882916