Impressie van de ALV

Impressie van de ALV

Noordmidden Achterhoek 25 mei 2022

Zo’n 35 leden en donateurs waren in Lochem bij elkaar gekomen voor de algemene ledenvergadering. En natuurlijk voor Gerard Doornbos, die ons leerde om goed te kijken naar de takken en blaadjes van 15 verschillende bomen en struiken.

Het officiële verslag staat inmiddels op de website.

Onze afdeling bloeit. Ook dit jaar kregen we er weer nieuwe leden bij. 10 mensen meldden zich aan in de eerste drie maanden.  We zijn van plan voor hen en voor de ‘coronaleden’ nog dit jaar een aparte bijeenkomst te organiseren. Wordt vervolgd dus. De gidsenopleiding is gelukkig weer gestart en wordt op dit moment door 6 van onze IVN ‘ers gevolgd bij Achterhoek-Oost. Succes gewenst.

Floris Dirkse is per acclamatie gekozen als vijfde bestuurslid. We zijn weer compleet!

ALV IVN-NMA 2022

De kascommissie (Joke Stomps en Gerard Wesselink)  oordeelde dat de financiën in orde waren, waarna de penningmeester en het bestuur décharge kregen voor het gevoerde beleid. Wel was het advies om voortaan in principe binnen de begroting te blijven. Gerard gaf het bestuur nog een groot aantal tips mee bijvoorbeeld rond de verzekering van de nieuwe maaier van de natuurtuin. Gaan we mee aan de slag. Volgend jaar zal een nieuwe kascommissie de controle doen. Dank aan Gerard en Joke.

Over de toekomstige bijdrage aan de verenigingsavonden moest gestemd worden. Zo’n tweederde van de leden was het er na het warme pleidooi van Stieny Miedema mee eens om met ingang van volgend jaar twee euro toegang te gaan betalen. Dat biedt meer mogelijkheden voor bijzondere sprekers, zo was de boodschap.

ALV IVN-NMA 2022

Hoogtepunt was de huldiging van de jubilarissen: Dous Munsterman kreeg de gouden IVN speld opgespeld door Wybren Jouwstra. 40 jaar lidmaatschap van IVN is niet niks. Bart Klootwijk spelde een zilveren speld op bij Sjef Taken vanwege een lidmaatschap van 25 jaar. Datzelfde deed Rebecca Planteijdt bij Michiel Vogelezang. Erik Mol was ook 40 jaar lid, maar helaas verhinderd. Net als de heer Fransen( 25 jaar lid)  kan hij een huisbezoek verwachten.

ALV IVN-NMA 2022ALV IVN-NMA 2022

Na een zeer levendige pauze was het de beurt aan Gerard Doornbos met zijn takkenbossen. We moesten aan het werk. Vooral niet zeggen van welke boom of struik de tak was, maar naar de eigenschappen kijken. Heel boeiend en leerzaam. Dank je wel Gerard.

ALV IVN-NMA 2022

Onze huisfotograaf Joke Stomps maakte weer een serie mooie foto’s van de avond. Ook jij bedankt!

 

Deel deze pagina