Contact, bestuur en vertrouwenspersoon

Dikke Boom Verwolde

Meer weten over IVN-Noord-Midden Achterhoek? Neem contact op met de secretaris via ivnnma.secr@gmail.com.

Of kijk even onder het tabje Werkgroepen en Activiteiten wat  je binnen onze vereniging allemaal kunt doen en wat wij allemaal organiseren!

Het bestuur van IVN-NMA bestaat uit:

Voorzitter: Ineke Rood 

Penningmeester: Anita Krijgsman

       E-mail:  penningmeesterivnnma@gmail.com

Secretaris: Joke Regouw  

      Telefoon: 06-49138419

      E-mail: ivnnma.secr@gmail.com

Projecten: Rebecca Planteijdt

Lid: vacant

Vertrouwenspersoon:

Evelien Kamminga

     Telefoon: 06-31210061

     E-mail: evelienkamminga@gmail.com

Rekeningnummer: NL91 INGB 0004 3920 94 tnv IVN afdeling NMA