Penningmeester (vac)

IVN Noord-Kennemerland | 14 november 2022

IVN Noord-Kennemerland is op zoek naar een vrijwilliger die op korte termijn de functie van penningmeester wil invullen. We zien graag dat een van onze leden zich op deze manier wil inzetten voor de afdeling, maar ook iemand van buiten de afdeling kan deze taak op zich nemen. Natuurlijk verwachten we dat je de IVN doelstellingen onderschrijft: mensen de natuur laten beleven en laten beseffen hoe belangrijk de natuur voor ons is.

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van inkomsten en uitgaven van de afdeling. Als bestuurslid draag je bij aan het beleid van IVN tijdens de bestuursvergaderingen (circa 6-8 keer per jaar).
Daarnaast stelt de penningmeester het financiële jaarverslag op en licht dit toe op de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Heb je ervaring met boekhoudprogramma’s en heeft Excel geen geheimen voor je, dan zijn we op zoek naar jou! Geschatte tijdsbesteding is gemiddeld 3-4 dagdelen per maand.
Voor de uitvoering van de taken beschik je over een computer met internet en de relevante software. Als bestuurslid zal je worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bestuursleden ontvangen alleen een onkostenvergoeding, maar je belangrijkste beloning is het bijdragen aan de IVN doelen, het samenwerken met de andere bestuursleden en het versterken van IVN Noord-Kennemerland.

Heb je belangstelling of vragen over deze functie, neem dan contact op met Henk Groenewegen op 06-23575780 of voorzitter@ivnnkl.nl.

nkl_parnassia_klein Vrijwilliger

Deel deze pagina