Een vlucht spreeuwen Vogels

Blog 5:
Een vlucht spreeuwen

Een vlucht spreeuwen

Eén van de mooie natuurverschijnselen is het fenomeen van de grote groepen ‘dansende’ spreeuwen. Tegen de avond maken ze in grote zwermen prachtige figuren in het luchtruim.

Via een app-groep van vogelliefhebbers werd ik getipt dat de spreeuwen bijna dagelijks hun kunsten vertoonden in de Kleimeer in gemeente Langedijk. De Kleimeer is een prachtig, oud moerasgebied met veel overjarig riet. Een favoriete slaapplaats voor spreeuwen. Om het met eigen ogen te zien toog ik eind van de middag met enkele andere IVN-ers naar de Kleimeer. Vanaf een heuvel aan de oostkant heb je prachtig uitzicht over het gebied. Er was nauwelijks wind en de zon was bezig om achter de wolken en de einder te verdwijnen. Er was nog geen spreeuw te zien. Wel zagen we een buizerd, staartmees, ijsvogel en hoorden we de waterral. Ook leuk!

Plotseling kwamen vanuit alle windrichtingen grote en minder grote groepen spreeuwen aanvliegen. Sommigen scheerden vlak over ons hoofd waarbij je de vleugelslagen goed kon horen. Zonder aarzelen doken alle groepen direct vlakbij elkaar in het riet. Hierdoor ontstond een grote zwarte ‘vlek’ in het riet. Maar dansende spreeuwenwolken? Nee dat zat er niet in vandaag. Af en toe vloog een flinke groep uit het riet op om een kleine poging te wagen maar daar bleef het bij. (zie foto) Na 20 minuten droogde de aanvoer van spreeuwen op. Naar schatting 50.000 spreeuwen zaten op de rietstengels en maakten zich klaar voor de nacht. Luid kwetterend wisselden ze de laatste nieuwtjes uit voordat ze de slaap gingen vatten. Geen luchtacrobatiek vandaag. De natuur laat zich niet regisseren maar het nu geboden programma was minstens zo leuk.

Wil je meer weten over dit fenomeen en hoe en waarom de spreeuwen dit doen? Kijk dan op de website van Nature Today.

Martin Kool

Ontdek meer over

Deel deze pagina