Over Noord-Kennemerland

Noord-Kennemerland is de streek rond Alkmaar, Egmond en Bergen. De streek is landschappelijk zeer gevarieerd, met een grote variatie in biotopen, flora en fauna.