Vogelwerkgroep

Activiteiten

Deze zijn voornamelijk bedoeld voor de leden van die vogelwerkgroep.

Uitzonderingen hierop zijn de vogelcursus die is te vinden onder Vogelcursus en in een aantal gevallen een vogelexcursie.
Een vrij toegankelijke vogelexcursie wordt opgenomen als Activiteit.

Vogelcursus

Activiteiten

 

Programma

Wij bieden wij jaarlijks een gevarieerd programma, waaraan ieder lid van de werkgroep op zijn of haar manier een bijdrage kan leveren.

Wij zetten ons breed in voor het welzijn van vogels, bescherming van de soort en educatie.

Overzicht van de activiteiten van de Vogelwerkgroep:

Uilenbescherming

Punt Transect Telling Sovon

Observeren en monitoren

Huiszwaluwtelling

Golfbaantelling

Vogelexcursies

Jaarprogramma


Contactgegevens

Coördinator: Irma van der Laan 06-16365661

E-mail vogelwerkgroep@ivn-markendonge.nl