Vogelwerkgroep

Onze vogelwerkgroep is een groep enthousiaste vogelaars die als doelstelling heeft om meer over vogels te leren door samen waar te nemen tijdens excursies en inventarisaties.
Wij willen in eerste instantie genieten van de vogels en van de natuur, maar soms wordt er ook “gewoon” gewerkt.
Zo inventariseren wij vogels op Oosterheide en Boswachterij Dorst en houden we vogeltellingen van o.a. uilen en huiszwaluwen en hebben we onze jaarlijkse golfbaantelling en Punt-Transect-Telling voor Sovon.

Als vogelwerkgroep IVN Mark & Donge bieden wij jaarlijks een gevarieerd programma, waaraan ieder lid van de werkgroep op zijn of haar manier een bijdrage levert.
Wij zetten ons breed in voor het welzijn van vogels, bescherming van de soort en educatie.

Programma

Wij bieden wij jaarlijks een gevarieerd programma, waaraan ieder lid van de werkgroep op zijn of haar manier een bijdrage kan leveren.

Overzicht van de activiteiten van de Vogelwerkgroep:

Golfbaantelling

Huiszwaluwtelling

Jaarprogramma

Observeren en monitoren

Punt Transect Telling Sovon

Uilenbescherming

Vogelcursus

Vogelexcursies 2024


Contactgegevens

Coördinator: Irma van der Laan 06-16365661

E-mail vogelwerkgroep@ivn-markendonge.nl