Huiszwaluwtelling

Al een aantal jaren tellen 4 leden van onze vogelwerkgroep Huiszwaluwnesten in Teteringen.

Dat doen we om de voortgang (en helaas ook soms  teruggang) van het aantal nesten te monitoren.

De telgegevens worden doorgegeven aan SOVON (Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland).

Gedetailleerde informatie is op te vragen bij Mariëtta Peters  076-5812921