Lidmaatschap en contributie

Geïnteresseerd in de natuur in onze omgeving?

Steek je licht op bij het IVN! Wij zijn een vereniging voor mensen die graag in de natuur zijn, er meer van af willen weten en hun kennis van en liefde voor de natuur met anderen willen delen.

Mogelijkheden

Lidmaatschap

Huisgenootlid

Een 2e persoon op eenzelfde adres kan huisgenootlid worden en mag ook aan alle activiteiten deelnemen.

Jeugdlid

Je doet dan mee aan de activiteiten van de Spitsmuizen (7-11 jaar) of de Torenvalken (vanaf 11 jaar). Ook jij ontvangt ons blad ‘Natuursignalen’.

Donateur

Je steunt daarmee IVN Mark & Donge.
Als donateur ben je natuurlijk bij alle publieke activiteiten van harte welkom.
Verder ontvang je, bij een bedrag van minimaal €12,50 per kalenderjaar, ons afdelingsblad ‘Natuursignalen’.

Contributie

Wij hanteren de contributie die door IVN Landelijk wordt voorgesteld.
Contributiebedragen per lidmaatschapsjaar (prijspeil 2023):

Een hogere contributie mag natuurlijk altijd !

Ja, ik word lid

Wil je lid worden, meld je dan aan via het online aanmeldformulier.

Voor alle andere lidmaatschappen kun je een e-mail sturen naar leden@ivn.nl. ?????

Contributiebetaling

De contributiebetaling loopt via het IVN Landelijk Bureau.
Onze voorkeur gaat uit naar een betaling via incasso (betekent voor IVN de minste kosten en het minste werk).
Als je dat niet wilt, kun je ook kiezen voor factuurbetaling. Je ontvangt dan via de e-mail een factuur met het verzoek deze de betalen.
Bij een jaarbetaling wordt de contributie geïnd in die maand waarin je lid bent geworden.

Adreswijziging

Je kunt een adreswijziging online doorgeven via een-mail naar het adres: ledenadministratie@ivn-markendonge.nl

Lidmaatschap opzeggen

Een lidmaatschap start op het moment van aanmelden en wordt steeds voor 12 maanden (lidmaatschapsjaar) verlengd.
Opzeggen kan, tenminste een maand voor het einde van het lopende lidmaatschapsjaar, door een e-mail te sturen aan:
ledenadministratie@ivn-markendonge.nl
Je lidmaatschap eindigt dan aan het eind van het lopende lidmaatschapsjaar.

Verhuizen en lidmaatschap

Ga je verhuizen buiten het werkgebied van Mark & Donge, en wil je wel lid blijven van IVN, dan kun je je laten overschrijven naar de afdeling die bij je nieuwe woonplaats hoort.
Stuur dan een e-mail aan leden@ivn.nl

Contactgegevens ledenadministratie

E-mail: ledenadministratie@ivn-markendonge.nl