Insectenwerkgroep

Contactgegevens: klik hier

De Insectenwerkgroep stelt zich tot doel : het onderzoeken, inventariseren en bescherming van insecten en hun leefomgeving ten behoeve van kennisvermeerdering, terreinbeheer en informatievoorziening.

Op dit moment en in het recente verleden zijn leden van het IVN, KNNV en Bredaas Bijenhouders Collectief (BBC) bezig met een aantal groepen insecten: bijen, wespen, vlinders, libellen en insecten in het water. 

Met de werkgroep willen we deze activiteiten bij elkaar brengen en onderling afstemmen: bundeling van activiteiten en bundeling van kennis en deskundigheid.

Dit willen we bereiken door studie van insecten en hun leefomgeving en kennis en informatie verspreiden over insecten en hun leefomgeving.

Het ligt daarbij voor de hand van meet af aan samenwerking te zoeken met de het Natuurmuseum Brabant en de Insectenwerkgroep in Tilburg. Daar bestaat een zeer hoge deskundigheid en een grote insectencollectie. 

Het lidmaatschap staat open voor de leden van de aangesloten verenigingen bij het Natuurplein de Baronie.