Cursuswerkgroep

Contactgegevens: klik hier

Door het jaar heen organiseren wij de cursussen 'Blik op natuur' - voorjaar  en 'Blik op natuur'- najaar. De lopende cursus wordt steeds tegelijkertijd op twee locaties gegeven, in Bavel en in Oosterhout.

Voor actuele cursus-informatie klik hier.

Daarnaast wordt door ons de 2-jarige IVN NatuurGidsenOpleiding gegeven. 

Voor actuele informatie over de Natuurgidsenopleiding klik hier.