IVN Natuurgidsen opleiding

De opleiding 2023-2024 is gestart en volgeboekt.

Je kunt niet meer inschrijven.

Waar leiden we je voor op?

Deze kaderopleiding van het IVN is de interne natuur educatieve en duurzaamheidsopleiding voor IVN’ers. We leiden je niet alléén op tot natuurgids, maar stimuleren je ook een actieve rol in de activiteiten en/of organisatie van het IVN te gaan vervullen.

Een IVN-natuurgids is méér is dan een ‘rondleider in natuurgebieden’. Je bent iemand die geleerd heeft om anderen de waarde van onze natuur te laten beseffen. Je leert de mensen de natuur te waarderen door ze de natuur beter te laten leren kennen en bewuster te laten beleven. Het besef dat natuur een bijzondere waarde kent en dat we daar met z’n allen zorgvuldig mee moeten omgaan, is ook de boodschap die je als natuurgids uitdraagt.
Als natuurgids moet je dus kennis hebben van planten en dieren, maar ook van de samenhang in de natuur.
Je hebt zelf natuurlijk ook een sterke binding met die natuur.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het leren samenwerken en communiceren met anderen. Want anderen de natuur laten beleven en kennis en waardering voor de natuur overdragen is een kunst op zich.

Het streven is dat je na de opleiding je plek als vrijwilliger binnen het IVN vindt. Op educatief of op bestuurlijk vlak of in een combinatie van die twee.

Deze opleiding wordt verzorgd door het cursusteam van IVN Mark & Donge.

De cursusdoelen

De opleiding richt zich op het:

 • ontwikkelen van je individuele talenten en van je educatieve vaardigheden.
 • vergroten van je kennis maar ook van je beleving van de natuur, landschap en duurzaamheid.
 • werken met activerende werkvormen, gericht op natuureducatie en duurzaamheid voor diverse doelgroepen.
 • in een groep leren opzetten, uitvoeren en evalueren van activiteiten.
 • kennismaken met de activiteiten van onze afdeling.

Een opleiding duurt ‘maar’ 21 maanden. Een oriëntatie, waarbij beter leren kijken soms belangrijker is dan feitenkennis. Voor verschillende onderwerpen geldt dan ook dat de nieuwsgierigheid eerder wordt geprikkeld dan bevredigd. Wie niet regelmatig met allerlei vragen wil blijven zitten, zal op onderzoek moeten gaan, anderen raadplegen, het internet afstruinen of in de boeken moeten duiken.

Over de IVN Natuurgidsen opleiding 2023-2024​​​​​​​

Het cursusprogramma

Het cursusprogramma is gericht op een aanpak met een veelheid aan werkvormen, zodat je kunt ontdekken waarin jij het beste tot je recht komt.

Om je voldoende inzicht te geven in de diverse activiteiten en werkzaamheden van de afdeling en je er achter te laten komen wat jouw plek als toekomstig actief lid kan zijn, volg je een stage bij een van de werkgroepen van de afdeling en krijgt je individuele taakopdrachten.

Er vindt regelmatig toetsing plaats en je zult in vakanties aan opdrachten moeten werken.

Het cursusteam

Dit bestaat uit een organiserend kernteam, docenten en mentoren.

De cursusopzet

De cursus bestaat uit:

 • 34 lesavonden (op maandagavond van 19.30 – ± 22.00 uur).
 • 7 excursies/praktijkdagen (op zaterdagen).
 • 1 praktijkweekend.
 • 30 buitenbijeenkomsten met de mentorgroep (op zaterdagen).
 • op onderlinge afspraak regelmatige bijeenkomsten met de mentorgroep i.v.m. opdrachten en werkstukken.
 • enkele stagebijeenkomsten.
 • een aantal opdrachten/presentaties en werkstukken.
 • ongeveer 6 pagina`s huiswerk per les.

Je maakt deel uit van een mentorgroep, met 2 mentoren die je zullen begeleiden bij het volbrengen van werkopdrachten, stages in de afdeling, nabesprekingen enz.
Het cursusverloop kent twee lijnen. Naast gezamenlijke lessen, excursies en praktijkdagen wordt in de mentorgroep gewerkt aan het verdiepen en uitbreiden van veld biologische kennis en sociaal didactische vaardigheden.

Er is plaats voor 20 tot 32 cursisten die worden ondergebracht in 4 mentorgroepen.
De opleiding start in maart 2023 en wordt afgerond in november 2024.
De lessen zijn op de maandagavond, ongeveer 1 maal per 14 dagen en niet in de schoolvakanties.
Excursies en praktijkdagen zijn op zaterdagen gepland.

Datum overzicht

De meeste lessen worden gegeven in
het Gemeenschapshuis Erasmus, Erasmusweg 24, 4834AA Breda.

Deelname en voorwaarden

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die gemotiveerd is om daadwerkelijk actief te worden op het terrein van natuureducatie,
in principe binnen het IVN.
Je moet lid zijn of worden van IVN en bij het afsluiten van de cursus minstens 18 jaar oud zijn.
Computervaardigheid en uiteraard een e-mailadres zijn onmisbaar.

Een voor- en najaarscursus of zo geheten groencursus wordt van harte aanbevolen als voorbereiding op de gidsencursus, evenals deelname aan publiekswandelingen.

We verwachten dat:

 • je regelmatig de lessen, excursies, praktijkdagen, mentorgroepbijeenkomsten en andere cursusactiviteiten bijwoont.
 • je toets resultaten voldoende zijn.
 • opdrachten en werkstukken binnen de daarvoor gestelde termijn worden uitgevoerd en op de afgesproken datum worden ingeleverd.

Om dat te kunnen beoordelen krijg je studiepunten die aan de verschillende cursusactiviteiten worden toegekend. Als je aan de gestelde eisen voldoet en voldoende studiepunten hebt ontvang je een (landelijk erkend) diploma ‘IVN-Natuurgids’.

Voorbeelden (mits bijgewoond * of als voldoende beoordeeld **):
* een lesavond = 1 studiepunt
* een excursie/praktijk-dag = 2 studiepunten
een vastgestelde mentorgroepsbijeenkomst  = 1 studiepunt
het praktijk weekend = 5 studiepunten
** 
een cursusopdracht /toets /werkstuk = 1 of meer studiepunten
Totaal te behalen ± 90 studiepunten, minimaal te behalen 75% van die studiepunten.

Diploma

Als je de hele opleiding actief meemaakt, je toetsen met een voldoende afrondt en je middels presentaties en/of opdrachten/ werkstukken er blijk van geeft op een constructieve en vaardige manier IVN-werk te kunnen (gaan) verrichten, ontvang je een diploma IVN-Natuurgids.

Het cursusteam kan vaststellen dat, op grond van onvoldoende resultaten, je geen recht hebt op een diploma. Dit wordt tijdig met je besproken.
Indien geen IVN-Natuurgidsendiploma kan worden uitgereikt, bepaalt het cursusteam of er eventueel wel een getuigschrift kan worden verstrekt.

Cursusgeld en bijkomende kosten

Het cursusteam bestaat uit vrijwilligers, daardoor kan het cursusgeld laag gehouden worden.
Het cursusgeld voor de gehele opleiding bedraagt € 450,-  inclusief cursusmap en praktijkweekend.
Dit bedrag is exclusief het lidmaatschap van IVN Mark & Donge.

Bij afzien van verdere deelname aan de opleiding of voortijdig vertrek wordt geen cursusgeld gerestitueerd.
Voor enthousiaste mensen met een beperkt budget is het in een persoonlijk gesprek mogelijk een betalingsregeling aan te vragen.

IVN vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid

Het IVN is een landelijke vereniging die staat voor het behoud van de natuur en een duurzaam leefmilieu. De leden willen het natuur- en duurzaamheidsbesef bevorderen door zich tot andere mensen te richten en hen allerlei facetten van de natuur te laten beleven. Zij dragen hun kennis van de natuur en duurzaamheid over in een sfeer waarin mensen leren door zelf beleven. Zij houden zich dus op een educatieve manier met natuur bezig. Het doel van die educatie is een bewustwordingsproces op gang te brengen om daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
Bij landelijk IVN werken beroepskrachten.
IVN heeft afdelingen door het hele land. Afdelingen werken alleen met vrijwilligers.

Over IVN Mark & Donge

Wij zijn als zelfstandige vereniging aangesloten bij de landelijke koepel IVN Nederland, en zijn een van de grotere IVN afdelingen met zo’n 500 leden en donateurs. De afdeling kent een breed scala aan activiteiten. De natuurwandelingen, georganiseerd door de Wandelingenwerkgroep, zijn daarvan wellicht het bekendst. Een natuurwandeling is een wandeling onder leiding van een natuurgids in één van de vele bos- of andere natuurgebieden, polders of stadsparken in de regio.

Andere actieve werkgroepen zijn bijvoorbeeld de Vogelwerkgroep, de Natuurtuin Oranjepolder, de Spitsmuizen (jeugdgroep) en de Torenvalken ( jongerengroep). Voor een volledig overzicht, kijk op onze website bij ‘Werkgroepen’. Kortom er is van alles te doen bij IVN Mark & Donge.

De afdeling geeft het afdelingsblad ‘Natuursignalen’ uit, dat vier maal per jaar verschijnt.

Voorjaarscursus / Najaarscursus

Deze cursussen worden elk voor- en najaar gegeven voor een ieder die zijn omgeving beter wil leren kennen en meer van planten, dieren en andere natuurzaken wil weten. Elke cursus staat op zichzelf.
Je kunt eerst een najaarscursus volgen en op een later moment een voorjaarscursus, maar ook andersom.
Er is geen bepaalde voorkennis vereist.
De cursussen nemen zes avonden en vier zaterdagochtenden in beslag.

Deze cursussen geven een goede basis voor de gidsenopleiding.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op;

 • Kosten: €450,-
 • Aanmelden verplicht: Ja

Deel deze pagina