Amfibiën en reptielen

Veilige oversteek voor kamsalamanders

Maas en Waal 1 april 2023

Op de Kerkstraat in Wamel vonden onze paddentrek vrijwilligers veel overreden kamsalamanders. Deze soort is kwetsbaar en moet beschermd worden. Daarom heeft de werkgroep ijlings een actie opgezet om deze locatie veiliger te maken tijdens de trek. Er was nog materiaal beschikbaar dat ook op de Waalbandijk werd gebruikt. Na overleg met de gemeente WMW en aanwonenden hebben enkele vrijwilligers schermen geplaatst en emmers ingegraven. Elke morgen worden de verzamelde amfibieën naar de overkant gebracht. Benieuwd naar de resultaten van de amfibieën werkgroep? Kijk op padden.nu voor de aantallen overgezette soorten op de verschillende trajecten in Maas en Waal.

opgevangen kamsalamanders worden ‘s morgens naar de overkant geplaatst  (foto Michelle Peeters)
klik op de foto voor een vergroting

Ontdek meer over

Deel deze pagina