Vogels

Veel weidevogelnesten

Maas en Waal 1 mei 2023

Nieuwe weidevogelgebieden in Maas en Waal zijn succesvol!

Natuurfotograaf Ted Fronik “ving” deze grutto’s in de omgeving van de nieuwe weidevogelgebieden ten westen van de Noord Zuid. Op een van de weilanden heeft de eigenaar een waterpomp gevoed met een zonnepaneel geplaatst zodat een plas-dras gebied ontstaat. Dit is een ideaal leefgebied voor weidevogels: vochtig, kruidenrijk grasland met een goed bodemleven en volop insecten aan de oppervlakte. Ook werd het terrein afgeschermd met predator werende stroomdraad om de nesten te beschermen tegen vossen. Voorlopig zal er ook niet gemaaid worden.

Collectief Rivierenland agrarisch natuurbeheer werkt samen met zes agrarische natuurverenigingen in het rivierengebied. Zij stimuleren en steunen agrariërs bij aangepast beheer van landbouwgrond zodat  biodiversiteits-en milieudoelen behaalt kunnen worden. Ruim 200 vrijwilligers, zoals onze werkgroep Boerenlandvogels, helpen mee bij nestbescherming, weidevogeltellingen en patrijzeninventarisaties.
Alle inspanningen werden nu beloond met de komst van veel weidevogels. De vrijwilligers van onze werkgroep Boerenlandvogel-Nestbescherming hebben daar inmiddels 8 kievietsnesten en 7 gruttonesten ontdekt en met stokken gemarkeerd. De eerste kievietspullen zijn inmiddels uit het ei gekropen en moeten dan spoedig zelf op zoek gaan naar voedsel.

De ontdekking van het eerste gruttonest (foto Bert van Haaften) met eieren stemde de werkgroep blij en hoopvol. Grutto’s hebben maar één legsel per seizoen. Gaat dit verloren dan zijn er dat jaar geen nakomelingen. Daarom zijn tijdelijke aanpassingen van de weilanden en bescherming zeer nuttig. Mooi, dat ook de agrariërs in onze regio daaraan willen meewerken.

Ontdek meer over

Deel deze pagina