IVN de Waerdman
Kind & Natuur
donderdag09mei2019

Opleiding begeleiden kinderen in de natuur

In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie volle dagen in drie achtereenvolgende weken. Dit doen zij samen met speciaal voor Het Bewaarde Land opgeleide vrijwilligers: de wachters van Het Bewaarde Land. Als wachter neem je een groepje van maximaal acht kinderen onder je hoede. Je stimuleert de kinderen met uiteenlopende werkvormen om de natuur te leren kennen en een band met de natuur op te bouwen. Naast de wachters heeft ook Vrouw of Heer Fleur een belangrijke rol als vrijwilliger in Het Bewaarde Land. Als Vrouw of Heer Fleur vertel je verhalen over eetbare planten en kruiden. Ook maak je heerlijke kruidensoep. IVN Brabant is op zoek naar nieuwe Wachters.

Opleidingsdag

Om nieuwe wachters de kans te geven komen voorjaar snel in te stromen verzorgen we in Brabant een intensieve opleiding op woensdag 29 mei 2019. Tijdens deze dag komen de belangrijkste onderdelen van het kinderprogramma aan bod. Daarnaast is er veel ruimte om te bespreken hoe je de kinderen het beste kunt begeleiden. Na de opleiding loop je een serie van drie dagen mee als hulpwachter met een ervaren wachter.

Aanmelding via: https://www.ivn.nl/het-bewaarde-land/aanmeldingsformulier-nieuwe-vrijwilligers-voor-het-bewaarde-land

Over IVN

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Noot voor de redactie

Voor meer informatie, aanvullend fotomateriaal en persverzoeken kunt u contact opnemen met IVN Brabant, Marion de Cocq, m.de.cocq@ivn.nl, 088-5003310