Over

De Vereniging

Onze vereniging is onder deze naam opgericht in 1998. Daarvoor bestond al sinds de zeventiger jaren Milieuwerkgroep De Waerdman en is IVN De Langstraat in het decennium erna opgericht. IVN staat voor Instituut voor Natuureducatie en heeft als doelstelling onder andere het onder de aandacht brengen van de schoonheid van de natuur. Dat doen we door leden en belangstellenden kennis over de natuur en de processen die er in afspelen aan te bieden maar ook te streven naar verwondering en waardering voor natuur in het algemeen.

Waar komt onze naam vandaan?

Een Waerdman is een persoon die in lang vervlogen tijden toezicht hield in een “waard” een soort groot poldergebied. Hij lette op de staat en het onderhoud van dijken, wegen en waterlopen en deed andere waterschapstaken, een vorm van “natuurinspectie”. De oorsprong van ons milieuwerk.

Wij zijn een vereniging voor natuurliefhebbers in de gehele Langstraat met onze kern in de gemeente Waalwijk. Naast leden en donateurs is bij ons iedereen welkom met een passie voor natuur. De lezingen die we houden zijn gratis, evenals onze wandelingen. Voor deelname aan een cursus of (bus)excursie moet je een kostprijsvergoeding betalen. We worden ondersteund door de gemeente Waalwijk en Platform Langstraat voor wie wij ook diensten verrichten.

Het IVN is een landelijke organisatie die de regionale groepen zoals wij ondersteunt met o.a cursusmateriaal, tips voor activiteiten, kennis en coördinatie.

Als IVN De Waerdman-De Langstraat hebben wij een veldwerkgroep die eenmaal per maand werkzaamheden voor Staatsbosbeheer uitvoert, een vogelwerkgroep die zich o.a. bezig houdt met inventarisatiewerk en de huisvesting van uilen , een plantenwerkgroep die in een tiental gebieden in de Langstraat inventariseert wat er groeit en bloeit en een groepje dat lezingen, excursies en cursussen organiseert. Ook hebben we enkele gidsen die wandelingen in en rond de Loonse en Drunense Duinen organiseren.

Lid/donateur worden

U kunt van onze vereniging lid worden waarbij u tevens landelijk IVN lid bent. Hiermee steunt u breed het IVN werk op zowel lokaal als landelijk niveau. U ontvangt dan ook het landelijk tijdschrift Mens en Natuur 4x per jaar. De kosten zijn hiervoor € 25,- per jaar.

U kunt ook donateur worden van IVN De Waerdman-De Langstraat. In dit geval steunt u direct onze vereniging maar bent u geen (landelijk) IVN lid. De kosten hiervan zijn minimaal € 15,- per jaar.

Heeft u vragen hierover of wilt u lid/donateur worden neem dan contact op met onze contactpersoon Marian Noordermeer of met de penningmeester Louck Everaars.