Werkgroep Landschapsbeheer

Werk je graag in de natuur en voel je ook wel iets voor het grotere werk, dan kun je meedoen met de werkgroep Landschapsbeheer. Onder deskundige leiding en in samenwerking met een boswachter wordt om de drie weken een stukje natuur in de directe omgeving van Bergen op Zoom onder handen genomen. Het gaat dan om werkzaamheden die niet kunnen worden meegenomen in het reguliere onderhoudswerk van organisaties als Staatsbosbeheer, Gemeente Bergen op Zoom of Stichting Brabants Landschap. Voorbeelden zijn het knotten van wilgen op lastig toegankelijke plekken, het onderhoud van een zwaluwenwand, het verbeteren van een paddenpoel, verschralen van de kleine heideterreintjes of onderhoud aan een houtwalletje voor vogels en kleine zoogdieren.
Allemaal kleine parels in onze natuur die met een beetje extra inspanning behouden kunnen blijven.

De werkgroep Landschapsbeheer werkt meIVN Groene Zoom Landschapsbeheer Halsters Laagt een vaste groep vrijwilligers in de natuur rond Bergen op Zoom. Ook eens meedoen, of direct aansluiten bij de groep? Neem voor meer informatie contact op met Marcel Enk, email: marcel.enk@kpnplanet.nl

Planning voor het seizoen 2021-2022:

Datum Werkzaamheden Organisatie
2 oktober

Wilgen zagen in de Augustapolder

Br.L.
16 oktober Wilgen knotten in het Halsters Laag SBB
6 november Landelijke Natuurwerkdag Br.L.
20 november Dennen-opschot verwijderen in de Meiduinen in Ossendrecht. NM
11 december Opschot verwijderen op de zandverstuiving Vinkenberg Hoogerheide BL
8 januari   BoZ
22 januari   SBB
19 februari   NM
5 maart Wilgen knotten Nieuw-Vossemeer Particulier
26 maart   Br.L.

Br.L. = Brabants Landschap
SBB = Staatsbosbeheer
BoZ = Gemeente Bergen op Zoom

In verband met de natuurwerkdag en de kerstvakantie wijkt de planning van oktober en januari af van de driewekelijkse regelmaat.

Het schema wordt in de loop van het seizoen verder ingevuld. de activiteien zijn op de zaterdagmorgen, van 9.30 tot 12.30.
De vrijwilligers worden per mail uitgenodigd op de woensdag voorafgaand aan de activiteit op zaterdag. Dan wordt ook de informatie op de website bijgewerkt.

Zie ook de activiteitenpagina van IVN Groene Zoom, of kies een selectie van alle activiteiten van Landschapsbeheer voor dit seizoen.