Samenwerking

IVN Groene Zoom werkt samen met verschillende organisaties bij het organiseren van excursies, activiteiten en evenementen en bij overleg op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Met de natuurgidsenvereniging Nareka (Natuurgidsen Regio Kalmthout) organsieren we excursies in het grensgebied.
Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen op Zoom beheren de natuurgebieden in onze omgeving. Met hen overleggen we voor excursies en activiteiten en eens per drie weken is onze werkgroep Landschapsbeheer ergens aan het werk.

De werkgroep Natuurbescherming overlegt met vele organisaties om bij ontwikkelingen in de regio aandacht te geven aan de belangen van natuur en milieu.

Hieronder een aantal links.

Nareka
Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw.