Wandeling Molenplaat

Wandelen met een gids van IVN op de Brabantse Wal

De wandeling

De verzamellocatie is vóór de slagboom van de Markiezaatskade, ter hoogte van het fiets/wandelpad rondom de Binnenschelde. Geadviseerd wordt om mét de fiets te komen. Vanaf het genoemde punt rijden we zo’n zeshonderd meter westwaarts richting startpunt. Van hieruit lopen we over zandpaden door het opgespoten terrein, waar de vegetatie zich al nadrukkelijk laat gelden.

De Molenplaat

Niet alléén wordt aandacht besteed aan de flora, maar ook aan de historie van het gebied, de beroerde waterkwaliteit én uiteraard aan (water)vogels.
BrabantseWal GroeneZoom AalscholverDe door wet beschermde aalscholver staat in het middelpunt. Deze fascinerende vogel is bij een deel van de bevolking niet populair, doordat hij wordt gezien als concurrent van (beroeps)vissers. Een ander, groter wordend deel, is ‘fan’ van deze typerende vogel, die bekend staat om zijn perfecte zwemtechniek, zijn ‘heraldieke houding’ tijdens het drogen van zijn vleugels en z’n opvallende haakvormige snavel. Hier op de Molenplaat is hij vaste gast. De aanwezigheid van de aalscholver wordt ook wel gezien als een graadmeter van een eco-systeem. Ook aan andere (beschermde) vogels, zoals de ‘clowneske’ fuut en de luidruchtige scholekster besteden we ruime aandacht.
We staan ook stil bij de kwaliteit van het oppervlaktewater, dat nog lang niet voldoet aan (Europese) regels. Aan de orde komen hierbij de blauwalgen, insecticiden en vermestende stoffen. Kortom een scala van onderwerpen zal de revue passeren.

 

BrabantseWal GroeneZoom Aalscholver
Waar
Molenplaat
Noordlandseweg
4612RC Bergen op Zoom
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee
IVN Groene Zoom BrabantseWal

IVN Groene Zoom

Webmaster Groene Zoom

Ontdek meer over

Deel deze pagina