Ingezonden stuk Hans van Berlo van de Vissen & amfibieënwerkgroep Water

Ingezonden stuk Hans van Berlo van de Vissen & amfibieënwerkgroep

Gemert-Bakel 15 juni 2020

IVN GEMERT-BAKEL Amfibieën &Vissen werkgroep.
Eindelijk konden we maandag 1 juni er weer op uit met onze Vissen en amfibieën werkgroep. We hadden er allemaal naar uit gekeken en er echt weer zin in. We zijn naar de Walgraaf of te wel de Snelle Loop aan de Walgraafseweg gegaan. Hier zouden meer vissen moeten zwemmen dan
halverwege de Snelle Loop. Dat komt door de vistrappen. Dit zijn passages die met kleine niveau verschillen zijn aangelegd zodat de vissen de stuw kunnen passeren. Zodat ze nu verder stroomopwaarts kunnen komen. We hadden al snel snoekjes, modderkruipers, marmergrondels,
bittervoorn, riviergrondels, vetjes, tiendoornige stekelbaars en zeeltjes gevangen in onze schepnetten. Het was een mooi resultaat maar we hadden meer verwacht. Natuurlijk zit er ook wel meer maar op dat moment niet. We hadden ook nog andere waterdieren geschept: verschillende
soorten libellen larven, bloedzuigers, waterwantsen, en kreeftjes.

hans van berlo Helaas had die dag ook een verschrikkelijke keerzijde. In het weekend had één of andere ondernemer water onttrokken van de bovenloop van de snelle loop. Terwijl dat op dit moment verboden is door het waterschap om oppervlakte water te onttrekken. Het gevolg: de Snelle Loop
stond net voor de golfbaan kurkdroog en de rest van de Loop was aan het opdrogen. Zo hebben helaas duizenden visjes en miljoenen insecten het loodje gelegd. Echt dat om ergens een veldje mais
of aardappels of zo te sproeien. Echt een ramp! Hoe moet dat ooit goed komen met de natuur. Er is al en water tekort. Maar dan ook nog op deze illegale manier. En de zomer is nog niet eens begonnen!! Dat zal een lange hete zomer worden.
Door het lage grondwaterpeil vallen de sloten en poelen als het zo doorgaat bijna allemaal droog de komende tijd. Jonge amfibieën hebben zo echt geen kans meer groot te worden. Door droogval zit er dan ook te weinig voedsel voor ze in het water.
Wat veel mensen ook niet weten is dat er geen eigen water meer door de sloten stroomt maar dat het water afkomstig is van de Maas. Een ander probleem door de daling van het grondwater is dat de
bodem verzakt. We gaan hier dan net zoiets meemaken als in Groningen door de gaswinning. Alleen ligt het hier dan aan de daling van het grondwater en niet aan gaswinning. Huizen gaan verzakken
omdat er geen nat zand (klapzand) meer onder de huizen ligt maar droogzand(stof) met alle gevolgen van dien.
We moeten echt zuinig zijn met water, en het water zolang mogelijk hier op het land houden. Wat hier aan bij zou kunnen dragen is de sloten die ze toentertijd ivm de ruilverkaveling gegraven hebben, om deze dicht te gooien. In Drenthe hebben ze al 200 km sloten dicht gemaakt uit dioogpunt. Dan kan er weer een natuurlijke situatie ontstaan.
We hebben er ongeveer 100 jaar over gedaan om de Peel droog te trekken. Laten we nu eens 100 jaar er voor uitrekken om deze weer nat te krijgen.
Het moet anders daar moeten we nu echt me beginnen.
Kijk ook eens op onze Facebook pagina IVN Gemert -Bakel Amfibieën &Vissen werkgroep
Wil je eens mee met onze groep op de eerste maandagavond in de maand kan altijd zie de website van het IVN Gemert Bakel of laat het even weten aan hansvanberlo@hotmail.com

Hans van Berlo

* Dit ingezonden stuk stond week 24 in het Gemerts Nieuwsblad 

Ontdek meer over

Deel deze pagina