Beeldpresentatie

De werkgroep beeldpresentatie bestaat uit drie personen die bij de jaarlijkse thematentoonstelling in de Paardenstal een aansluitend klankbeeld maken. Hiervoor wordt zoveel mogelijk eigen foto- en filmmateriaal verzameld. Bij voorkeur van afbeeldingen uit de eigen omgeving. Daarnaast verzorgt de werkgroep de beeld- en geluidpresentaties bij de inloopavonden. Van de eerder gegeven beeldpresentaties zijn dvd’s  beschikbaar om uit te lenen.

Uitbreiding van de werkgroep is mogelijk.

Verdere informatie is te verkrijgen bij Dorus van den Boom.

E-mailadres: thvdboom@onsbrabantnet.nl