Van Papier naar Digitaal

Bij een vereniging met een missie, is communicatie cruciaal. Toen IVN startte bestond de communicatie uit de papieren ‘IVN Post’ en berichten in lokale kranten. Nu, 50 jaar later, zijn er veel meer kanalen beschikbaar: een digitale nieuwsbrief, website en e-mail, Facebook, Twitter, Instagram, lokale omroep, en nog steeds de lokale kranten en huis-aan-huis bladen.

Nieuwsbrief

Van 2007 tot 2015 kwam 4 keer per jaar de papieren IVN-Post uit. Deze werd door Brigitte Biesters voorbereid, waarna de lay-out door Rob Biesters werd verzorgd. Het was vaak veel werk en een heel gepuzzel! De schrijvers moesten achter hun broek aangezeten worden en de tekst passend gemaakt worden voor de beschikbare hoeveelheid pagina’s. Daarna moesten de boekjes opgehaald worden bij de drukker, voorzien worden van adresstickers en rondgebracht worden bij alle leden. De doorlooptijd was enkele weken!

Intussen vorderde de techniek en hiermee ook de mogelijkheid om leden een digitale versie van de IVN-Post te sturen. Vanaf december 2012 verscheen er naast de papieren nieuwsbrief ook de eerste digitale versie. Wel een hele korte want er stonden slechts 3 artikelen in, maar het begin was gemaakt en dat was dus nieuwsbrief no.1 met de nieuwe naam IVN Geldrop Nieuwsbrief. Inmiddels zijn we editie 140 al voorbij.

In de Nieuwsbrief staat informatie van het bestuur, actuele ontwikkelingen, activiteiten, nieuwe initiatieven en plannen die uitgewerkt worden, maar ook een terugblik op activiteiten die geweest zijn. Het is een nieuwsplatform voor alle leden. Het digitaliseren van de Nieuwsbrief heeft de doorlooptijd aanzienlijk verkort. Ook kunnen er nu kleurenfoto’s geplaatst worden en is men niet meer gebonden aan een bepaalde hoeveelheid tekst. Tot begin 2021 verzamelde Leo Schutter alle kopij, schreef achtergrondartikelen en deed verslag van activiteiten die geweest waren. Van Liesbeth Dirkse komen alle tekeningen en aankondigingen van activiteiten en uiteindelijk maakt Rob Biesters de lay-out.

Aanmelden nieuwsbrief
klik op deze link om jezelf aan te melden voor de nieuwsbrief van IVN Geldrop. Je kunt je altijd zelf weer uitschrijven voor de nieuwsbrief door de link te gebruiken die onderaan elke nieuwsbrief staat.

Website

IVN Geldrop was er vroeg bij met een eigen website. Deze is opgericht door Wim Hendrikx en Paul Jeschar †. Paul nam de technische kant voor zijn rekening en Wim zorgde voor de invulling. Door tijdgebrek van Paul is toentertijd de website van IVN Geldrop overgebracht naar het landelijke format van IVN. Sindsdien heeft Wim Hendrikx de website onderhouden. Sinds 2020 zijn er een aantal wisselingen geweest en nu is Rob Biesters verantwoordelijk. De website wordt bijna dagelijks bijgewerkt en is niet alleen het platform voor alle actuele ontwikkelingen, maar ook voor achtergrondinformatie, tips voor duurzaamheid in- en-om het huis en doe-activiteiten.

Het landelijke IVN-format heeft veel voordelen. Onze website is nu altijd herkenbaar als afdeling van de landelijke IVN-organisatie.

Sociale Media

Ook op andere Sociale media, zoals Facebook, Twitter en Instagram is IVN Geldrop al jaren actief met mooie natuurfoto’s en filmpjes. We zien veel volgers die ons beroepshalve volgen. Namens IVN Geldrop zorgt Wim Hendrikx dat deze media actueel zijn en een prachtig beeld geven van de omgeving van Geldrop.

Persberichten

IVN Geldrop heeft altijd veel contact gehad met de lokale pers en media. In het verleden was er een werkgroep PPV (Presentatie, Propaganda en Voorlichting). Zij zorgde voor de persberichten, website, vitrines in de bibliotheek en de IVN-presentatie tijdens buitenactiviteiten. De persberichten werden lang verzorgd door Harry Eijck. Hij heeft een goede basis gelegd voor contacten met de lokale media. Toen Harry eind 2010 vrij plotseling overleed, zijn deze activiteiten overgenomen door Liesbeth Dirkse. Zij stelt nu persberichten op vergezeld van een foto of tekening.

Via de persberichten worden alle activiteiten aangekondigd waar geïnteresseerden (leden en niet-leden) welkom zijn. Ook verslagen van bijzondere activiteiten en ander nieuws dat IVN graag onder de aandacht brengt, zoals recent de aanleg van een Voedselbosje en de jaarlijkse actie rondom de paddentrek wordt zo publiek gemaakt. De persberichten gaan voornamelijk naar de lokale kranten en huis-aan-huisbladen in de regio Geldrop-Mierlo, Nuenen, Heeze, Eindhoven en naar de VVV.

In vrijwel alle persberichten en krantenartikelen zijn de foto’s gemaakt door leden van IVN Geldrop.

Flyers

2x per jaar worden gele flyers gemaakt, waarop het programma van alle wandelingen (landschaps-, vogel- en publieke wandelingen) vermeld staat. Ook de planning van de Inloopavonden kun je hierop vinden. Deze worden zoveel mogelijk verspreid op de bijeenkomsten en bij de wandelingen.