Op Pad – Fietstochten

Rijkdom aan het leven om ons heen
Biodiversiteit is een samenstelling van de woorden ‘biologische diversiteit’ We bedoelen hiermee de rijkdom en verscheidenheid aan het leven om ons heen. Het is alles wat leeft, groeit en bloeit: dieren, planten en micro-organismen en hoe deze in verband met elkaar staan. Door wereldwijde klimaatverandering, toename van consumptie, vervuiling, introductie van vreemde soorten, overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord.

Er moet dus iets gebeuren. Vele internationale, nationale en lokale instanties hebben zich hierbij aangesloten. Ook in onze gemeente zijn al diverse initiatieven ontplooid. Jap Smits van Staatsbosbeheer is van meet af aan betrokken bij veel van dit soort acties. Hij kent als geen ander de natuur in onze omgeving en is samen met vele anderen betrokken bij projecten om de biodiversiteit in onze gemeente te vergroten. In de folder ‘Biodiversiteit van levensbelang’ leest u hier alles over.

Fietsroute ‘Kleine ijsvogelvlinder’

Om te laten zien dat al onze acties zoden aan de dijk zetten, hebben we een speciale fietsroute bedacht. De (bio)diversiteit langs deze ‘Kleine ijsvogelvlinder’ fietsroute is groot (zie hieronder).

Kijk eens om u heen! Veel water, mooie oevers, parken, weilanden, bosgebieden, dorpstuinen en kleurige balkons. Deze afwisseling trekt veel verschillende soorten leven aan. Belangrijk, want deze variatie is voor mens, dier en plant waardevol.

De kleine IJsvogelvlinder fietstocht op www.gpswalking.nl

Fietsroute ‘de natuurgebieden van Geldrop

Deze fietstocht gaat door de natuurgebieden van Geldrop. Vanaf de start bij Kasteel Geldrop komt u door de Molenheide, de De Strabrechtse heide, de Lieropse heide, Groote Heide, Gijzenrooi en Riel. De fietsroute is ook (grotendeels) te rijden via de fietsknooppunten 30-38-86-87-20-95-88-12-61-50-52-79-76-31-27-85-30. Een uitgebreide beschrijving en ook de GPS tracks kunt u vinden op de website van GPSwalking.nl

De natuurgebieden van Geldrop fietstocht op www.gpswalking.nl