De 8 ommetjes van Geldrop

Het is alweer enkele jaren geleden, dat we het boekje met de Ommetjes hebben samengesteld. Vanuit de diverse wijken van Geldrop gaan de routes de aangrenzende natuurgebiedjes in. De routes zijn nog steeds de moeite waard om te wandelen; ze zijn rolstoelgeschikt, zij het dat dan soms een ingekorte route moet worden gevolgd.

Geniet van de natuurpareltjes en lees de wetenswaardigheden over wat je onderweg tegenkomt en de achtergrond van Geldrop, niet alleen van uw eigen wijk maar óók van de andere delen van onze gemeente.

Werkgroep Ommetjes IVN Geldrop

Leo Schutter, coördinator
Plonie de Baar, natuurgids
Wim Hendrikx, natuurgids

Waar kun je het boekje kopen?

Het boekje, á 2,50 euro, is verkrijgbaar bij de VVV’s van Geldrop en Mierlo. Maar ook bij boekhandel van Grinsven, aan de Korte Kerkstraat in Geldrop centrum.

Ook tijdens onze inloop avonden, elke eerste woensdag van de maand, zijn ze verkrijgbaar. En elke zondag vanaf maart tot en met oktober, tijdens de openingstijden van Natuur- en informatie centrum de Paardestal.

De Ommetjes

Ommetjes Skandia-Hulst

Skandia

De wandeling gaat door het beekdal van de Kleine Dommel en langs een stukje van de Beekloop. Dan door Hulst en Skandia met aandacht voor het vele groen in deze wijken.

Ommetjes Braakhuizen-Noord

Braakhuizen Noord

De wandeling Braakhuizen-Noord gaat door een deel van het beekdal van de Kleine Dommel maar ook door de woonwijk en langs een klein industrieterrein.

Ommetjes Braakhuizen-Zuid

Braakhuizen Zuid

Deze wandelroute loopt door de woonwijk van Braakhuizen-Zuid met haar interessante textielverleden. Tussen Sluisstraat en Mierloseweg en langs een stukje van de Kleine Dommel die hier dwars door Geldrop stroomt en vroeger de scheiding is geweest tussen Geldrop en Braakhuizen. De route leidt ook langs het Weverijmuseum, dat zeker een bezoek waard is.

Akert - Beekdal Kleine Dommel

Deze wandelroute loopt door het beekdal van de Kleine Dommel en via ’t Hout door de boomrijke woonwijk Akert. Naast de aanwezige flora en fauna komt ook de cultuurhistorie aan bod. Een deel van deze route gaat over zandpaden; het kan er nat zijn, dus geschikt schoeisel is aan te raden. Geen horecagelegenheden op de route (wel in de buurt). Op enkele plaatsen staan bankjes langs het pad.

Ommetjes Oranjeveld-Coeveringse heide

Oranjeveld Coeveringse Heide

Het ommetje van IVN Geldrop gaat naar de ‘achtertuin’ van de wijk Coevering. De Coeveringse Heide is een natuurgebied ten oosten van Geldrop en in eigendom van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het bevindt zich tussen de Molenheide (Mierlo) en de bebouwde kom van Geldrop, en wordt in het zuiden door de A67 gescheiden van de Braakhuizense en Strabrechtse Heide.

Ommetjes Coevering

Coevering

De Coevering was een belangrijke uitbreidingswijk van Geldrop in de zestiger jaren met uiteenlopende woonvisies. Naast plannen voor veel hoogbouw (als enige wijk in Geldrop) werd het oostelijk deel rechthoekig ingetekend met straten die namen kregen van ontdekkingsreizigers. Dat betekende een rijtje gemakkelijk beschikbare namen, maar zonder enige historische relatie met de wijk.

Ommetjes IJzeren Man-Genoenhuis

IJzeren man - Genoenhuis

Het gebied bij De IJzeren Man wordt ook ‘Recreatiepark Genoenhuis’ genoemd. Naast een groene omgeving zijn er wandelpaden, vogeleilanden en visvijvers. In sportief opzicht biedt het mogelijkheden voor loopsporten, hengelsport, BMX en andere recreatievormen. Tijdens de wandeling wordt uitgebreid uitleg gegeven over het eerste ontstaan van de vijvers en ontwikkelingen daarna.

Ommetjes Zesgehuchten-Gijzenrooi

Zesgehuchten - Gijzenrooi

De wandelroute loopt eerst door het centrum van Zesgehuchten , rijk aan geschiedenis, en dan door het natuurgebied Gijzenrooi met zijn goed bewaard gebleven karakteristieke landschap en bijzondere flora en fauna. De zand- en graspaden kunnen soms behoorlijk drassig zijn. Geschikt schoeisel is aan te raden.