Water

Werkgroep Waterproject Strabrecht College

Geldrop 30 juni 2023

Bereken de stroomsnelheid van het water van de Kleine Dommel. Wat zou de gevonden snelheid kunnen betekenen voor planten en dieren? Één van de vragen die brugklasleerlingen van het Strabrecht College beantwoorden in de zeven uit te voeren waterproefjes. Ook zoeken de leerlingen naar eetbare planten. Hun bevindingen worden vastgelegd met de smartphone in combinatie met een setje zoekkaarten. De leerlingen testen hun kennis in een escapespel.

Doel van de activiteiten is leerlingen enthousiast te maken voor biologie met natuuropdrachten.

Tijdens de Coronaperiode is de inhoud van de samenwerking met Strabrecht College geheel veranderd. De eerdere activiteit, de GPS-wandeling, heeft in 2023 plaats gemaakt voor het uitvoeren van waterproefjes. Hiermee gaan de leerlingen uit de brugklas onder begeleiding van vier leden van IVN Geldrop en twee docenten van het Strabrecht College de waterkwaliteit van de Kleine Dommel, de Beneden Beekloop en het Eindhovens Kanaal vaststellen. Bij de toetsing in de vorm van een escapespel bestaande uit vier opdrachten leverde elke goed doorlopen opdracht een code op waarmee de leerlingen één van de vier sloten, bevestigd aan een kistje, konden openen. Was de kist eenmaal geopend, dan wachtte de leerlingen een leuke verrassing.

Op twee achtereenvolgende dagen in juni heeft de uitvoering van het waterproject voor het eerst plaatsgevonden. Hierbij is elke klas van ongeveer 24 leerlingen opgedeeld in 6 groepen van ongeveer 4 leerlingen. De toetsing, heeft een week later plaats gevonden. Leerlingen voerden met groot enthousiasme de vier opdrachten uit.

In september vindt een evaluatie plaats. Besproken wordt dan onder andere of het project uitgebreid kan worden met 2 brugklassen.

IVN begeleiders, docenten en leerlingen van het Strabrecht College kunnen tevreden terugkijken op mooie natuurervaringen en kennis hebben kunnen maken met een enthousiasmerende toetsvorm. En bovenal prijzen wij IVN-ers ons gelukkig dat de docent de leerlingen mee naar buiten neemt om de natuur te beleven en te onderzoeken!

Ontdek meer over

Deel deze pagina