Overig

Uitbreiding parkeerplaatsen in kasteeltuin Geldrop met ruim 2100 m2. Wat zit daarachter?

Geldrop 25 mei 2023

2120 m2 van de prachtige kasteeltuin aan de Helze in Geldrop veranderen in extra gratis parkeerplaatsen. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft hiervoor 5 mei een omgevingsvergunning verleend. IVN Geldrop vindt dit een verkeerd signaal en voorziet rampzalige gevolgen voor de natuur. Bovendien wordt er weer een stukje van het Dommeldal aangetast. Bezwaar indienen kan tot 15 juni.

Dieren zullen vluchten
De gratis parkeerplaatsen zonder toezicht komen op grond van de Stichting Landgoed Kasteel Geldrop (SLKG) te liggen, buiten de poort, en worden door de gemeente aangelegd. Met de nieuwe parkeerplaatsen erbij is dan al 4720 m2  (1/25 van het landgoed) parkeergelegenheid.

IVN Geldrop heeft al in een vooroverleg met SLKG en de gemeente aangegeven dat een dergelijke grote uitbreiding een ernstige aantasting van de fauna in het kasteelpark betekent. Zeker ook omdat komend najaar al een grootscheepse herinrichting plaatsvindt in het park, waarbij tweehonderd grote bomen gerooid worden. Het ruimen van de bomen en struiken voor de nieuwe parkeerplaatsen betekent naast natuurverlies nog meer geluidsoverlast die tot ver in het park doordringt, doordat de natuurlijke geluidsbarrière wegvalt. De kans is groot dat veel bijzondere vogels, zoals de specht, boomklever, uil en appelvink, maar ook reeën voorgoed het kasteelpark zullen verlaten.

Veel onduidelijkheden over noodzaak
Het is de vraag in hoeverre er echt permanent behoefte is aan extra parkeerruimte. Een onderzoek daarnaar is nooit uitgevoerd. De bewoners uit de Skandiawijk die wij gesproken hebben, herkennen zich niet in het argument dat bij evenementen de wijk vol met geparkeerde auto’s staat. Ons is niets bekend van nieuwbouw in de directe nabijheid, die baat zouden hebben bij extra parkeerruimte op die plek.

Eenmalige evenementen die mensen van ver aantrekken, zijn blijkbaar belangrijker dan het algemeen belang van de inwoners van Geldrop-Mierlo die regelmatig komen genieten van de rust, de vogels en de luchtzuiverende werking van het groen in het kasteelpark. Vervolgens moeten we ook constateren dat het ruimen van de struiken en bomen niet aansluit bij de Nota Duurzaamheid (deelnota Biodiversiteit) van de gemeente.

Vraag is voor wie en waarom er extra parkeerplaatsen moeten komen ten koste van de schaarse en maatschappelijk belangrijke natuur in hartje Geldrop.

Bestuur IVN Geldrop

Ontdek meer over

Deel deze pagina