Overig

Raadsfracties gemeente Geldrop-Mierlo op bezoek

Geldrop 17 augustus 2023

Op zaterdag 8 juli hadden we vertegenwoordigers van 4 raadsfracties op bezoek. Te weten: Ingemar Lubbers (DGG), Leo Uittenbroek (D66), Daan Jansen (Samen Geldrop-Mierlo), Marie-Heleen van de Ven-Schoofs (PvdA) en Nick van de Ven, ombudsteam Geldrop-Mierlo (PvdA). Ze werden ontvangen door het voltallige bestuur in de Paardestal. Voor de meesten was het een onbekende locatie.

Onze voorzitter gaf aan de hand van een PowerPointpresentatie een toelichting op de missie van IVN, de organisatie, het bereik en een overzicht van samenwerkingen met de gemeente. Ook de actuele discussies kwamen aan bod zoals het parkeren in de kasteeltuin, distributiecentrum Eeneind, en samenwerking met IVN Mierlo.

Er was veel waardering voor het scholenwerk en de kennis die IVN te bieden heeft. De wens van IVN om vroegtijdig betrokken te worden bij planvorming en beleidsbesluiten werd als vanzelfsprekend gezien. Men was dan ook verbaasd dat IVN niet betrokken was bij de wijkontwikkelingsplannen en vergroening van industrieterrein Spaarpot. Maar daar komt na deze ontmoeting ongetwijfeld verandering in.

Er was ook belangstelling voor onze Nieuwsbrief. Toegezegd is dat hun namen op de mailinglist komen.

Terugkijkend kunnen we eigenlijk alleen maar concluderen dat het een win-win situatie was voor iedereen. Gemeenteraadsleden ontdekten dat er veel deskundigheid zit bij IVN waar ze gebruik van kunnen maken en wij kregen veel meer inzicht wat er in de commissies en met de raadsleden besproken wordt.

José Rögels

Ontdek meer over

Deel deze pagina