Klimaat en duurzaamheid

Pers besteedt aandacht aan protest tegen extra parkeerplaatsen aan de Helze

Geldrop 15 augustus 2023

Op dinsdag 1 augustus heeft het ED aandacht besteed aan het bezwaar van meerdere IVN’ers en buurtbewoners tegen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Op maandag 7 augustus heeft Studio040 opnames gemaakt op het huidige parkeerterrein en in de kasteeltuin en interviews afgenomen met IVN’ers en buurtbewoners. Onze IVN leden: Leo Schutter en Rachel Willems stonden de interviewster te woord en vertelden nogmaals welke gevolgen het kappen en rooien van bomen en struiken voor gevolgen heeft voor het ecosysteem en bovendien dat het een nat terrein is en ophogen van het terrein niet toelaatbaar is in het beekdal van de Kleine Dommel.

Begin augustus hebben ook enkele raadsfracties vragen gesteld aan het college van B&W over de uitbreiding.

Het onderwerp blijkt nu, na alle media-aandacht afgelopen week, ook binnen de gemeente voor veel reuring te zorgen. Reden voor de gemeente om op woensdag 9 augustus een persbijeenkomst te organiseren. Ongetwijfeld zal de gemeente met nieuwe informatie komen om daarmee het plan in een ander daglicht te zetten, maar feit blijft dat de ecologische schade aan de kasteeltuin onherroepelijk zal zijn en jaren nodig heeft om te herstellen.

Het interview is terug te kijken via: https://studio040.nl.

Inmiddels heeft ook het Eindhovens Dagblad op 11-08 aandacht besteed aan de plannen van de gemeente. Hieronder een korte reactie daarop vanuit IVN Geldrop die verstuurd is aan het Eindhovens Dagblad.

Reactie op: Grote extra parkeerplaats bij het kasteel is onvermijdelijk; ED, vrijdag 11 augustus 2023

De extra parkeerplaatsen aan de Helze in Geldrop krijgen de laatste weken meer aandacht in de media.

De naam van IVN komt in alle stukken terug. Niet vreemd want de natuur heeft geen stem en IVN’ers laten die stem horen. Regelmatig wordt IVN om advies gevraagd bij groenplannen. Echter in dit project was IVN niet betrokken bij het ecologisch onderzoek en heeft IVN duidelijk kenbaar gemaakt aan de gemeente dat het tijdstip van het beperkte ecologisch onderzoek (in de winter) discutabel is. Vervolgens heeft de gemeente toegezegd een tweede beoordeling te vragen aan een ecologisch bureau, maar daar hebben we nooit meer iets over gehoord.

Opmerkelijk is ook dat er nu nieuwe motieven van de gemeente op tafel komen, die in de vergunningaanvraag niet vermeld zijn. Het parkeerterrein is behalve voor bezoekers van het landgoed ook bestemd voor bewoners en bezoekers van het centrum van Geldrop. Nieuw is ook de eigendomsoverdracht van de grond van de Stichting Landgoed Kasteel Geldrop aan de gemeente. De gemeente is in dit geval verplicht om elders nieuwe natuur te realiseren als compensatie.

Intussen wordt ook verzwegen dat de boomkap van 200 bomen en herinrichting van het kasteelpark in het najaar het ecosysteem flink zal aantasten. Tezamen met het ruimen van bomen en struiken op 2400m2 ziet het er nog slechter uit en zal het herstel jaren gaan duren.

Het moge duidelijk zijn dat Natuureducatie en het belang van de natuur voor ons eigen welzijn nog lang niet bij iedereen ‘tussen de oren” zit.

IVN Geldrop

De foto is gemaakt door José Rogels.

Ontdek meer over

Deel deze pagina