Biodiversiteit

Hazen, patrijzen en heel veel vogels: Bezoek aan de Langakkers in Leende

Geldrop 2 juni 2023

Op vrijdagmorgen 28 april was er voor vogelaars en actieve leden van IVN een excursie georganiseerd naar de Langakkers in Leende.

De Langakkers is een landgoed van 22 ha en omvat een grote natuurtuin, roggevelden en kruidenrijke graslanden omzoomd door gevlochten heggen van meidoorn met aan de randen hoge bomen en bos. Allemaal inheemse bomen en planten. Exoten werden in de loop van de jaren allemaal verwijderd. Het is één groot paradijs voor vogels, patrijzen, hazen, wilde planten en bloemen en een oase van rust voor de mens. Eigenaar is Roel Winters die graag vertelt hoe het 25 jaar geleden allemaal begonnen is.

Al vanaf het begin streeft hij met extensief natuurbeheer zoveel mogelijk bedreigde vogelsoorten van het boerenland op zandgrond naar zijn landgoed te krijgen. En hij laat zien dat door planmatig en contentieus te werken vele bijzondere vogels zijn landgoed weten te vinden, zoals: draaihals, beflijster, spotvogel, bonte vliegenvanger, roodborsttapuit, kepen, putters, klapekster, zwarte specht, steenuil, kwartel etc. Hij telde een aantal jaren geleden 50 verschillende broedsoorten en vele zeldzame passanten, zoals de bijeneter en ook 26 soorten dagvlinders. Daarnaast krijgt zijn landgoed geregeld bezoek van reeën, vossen, steenmarters en zelfs een das.

Indrukwekkend is de vleermuizenkelder, gebouwd van gerecyclede materialen met 62 meter gang onder de grond. Hier wonen 3 verschillende soorten vleermuizen.  Ook aan verschillende bomen en aan zijn huis heeft hij vele vleermuizenkasten hangen. Voor de zwaluwen heeft hij een aparte wand gebouwd. Boeren en huiszwaluwen vliegen volop rond.

De inrichting van zijn landgoed is gericht op het aanplanten van die inheemse bomen en heesters, waarvan bekend is dat die bepaalde vogels aantrekken. Soms helpt hij de natuur een beetje. Zo heeft hij zelf de bes van de maretak in een boom laten groeien om de grote lijster te trekken. Daarnaast werkt hij met geluiden om bepaalde soorten te lokken.

We hebben geluk, tijdens de rondleiding zien we meerdere keren hazen en zelfs een koppel patrijzen lopen. Hij denkt dit jaar 4 of 5 koppels patrijzen te hebben. Een zeldzaamheid tegenwoordig. Op het landgoed staan verder 3 stamboek brandrode runderen variant van MRU (een bedreigde soort) en 3 kempische schapen. Deze begrazen de weilanden.

De bermen zijn bloemrijk, overal zie je de slanke sleutelbloem en zelf op middenberm van paden groeien veel kruiden (kruiptijm) en wilde planten, zoals ossentong. En ook de zeldzame gaspeldoorn kun je er vinden. Roel kan intens gelukkig worden als het hem lukt zeldzame soorten naar zijn landgoed te krijgen en laat anderen daar ook van genieten. Grootste ergernis zijn de vele zwerfkatten. Ze zijn de bedreiging voor laag broedende vogelsoorten. Graag zou hij een mogelijkheid hebben om die te weren.

Het was al met al een geweldige beleving om een paar uur in dat paradijs rond te lopen. 

Op 29 mei is een bezoek gepland om naar de bloeiende planten te kijken. Ongetwijfeld wordt dat een feest voor het oog.

José Rögels

De foto is gemaakt door Remco Seuntjens.

Bekijk de foto-serie

Ontdek meer over

Deel deze pagina