Overig

Cursussen: de toegangspoort naar IVN

Geldrop 15 augustus 2023

Het is bijna zomervakantie en Dorothé (coördinator cursuswerkgroep), Marc en Petra (leden cursuswerkgroep) hebben de laatste zaken voor de recent afgelopen cursussen nog geregeld. Dit waren: de Kleine Dommelcursus en de Insectencursus. Beide cursussen waren een succes.

Ze zijn best wel tevreden als ze terugkijken op het eerste halfjaar van 2023. De cursussen van IVN voorzien duidelijk in een behoefte en het leuke is dat elke cursus weer nieuwe gezichten oplevert. En als een cursus naar tevredenheid van de cursist verloopt, levert dat vaak ook nog een nieuw lid of zelfs een actieve vrijwilliger op.

Het werk geeft alle leden van de cursuswerkgroep niet alleen veel voldoening, maar geeft ook nieuwe energie om vernieuwende cursussen op het programma te krijgen, die zowel leden als niet-leden kunnen trekken.
De cursussen zijn voor de werkgroep hét visitekaartje van IVN. Reden voor iedereen om veel energie te stoppen in een goed draaiende organisatie, interessante sprekers en fijne sfeer, zowel in de werkgroep als tijdens de cursus.

De werkgroep bestaat momenteel uit een werkgroepcoördinator en 5 leden. Helaas hebben een aantal leden minder tijd om moverende redenen. Uitbreiding van deze werkgroep is dan ook zeer gewenst.
Ondanks de ‘onderbezetting‘ is er een volle agenda voor de 2e helft 2023. In het najaar staan o.a. de Klimaat- en paddenstoelencursus op het programma.

Voor 2024 staat het programma nog niet vast, maar ideeën zijn er volop, zoals ‘Eetbare planten’, ‘Snuffelcursus voor nieuwkomers’, ‘Bomen’, ‘Vleermuizen’, ‘Voedselbos, ‘ ‘Natuurfotografie’ en zelfs ‘NGO-light’: cursus voor het begeleiden van groepen in de natuur. Komend najaar zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Van idee naar uitvoering
Soms kunnen cursussen overgenomen worden van IVN landelijk of van andere IVN-afdelingen, soms hebben leden contacten met docenten die een cursus of workshop kunnen geven. Maar af en toe is een idee helemaal nieuw en moet een cursus vanuit het niets helemaal opgezet worden. Het zelf ontwikkelen van een cursus kost dan veel tijd en vereist veel interne en externe samenwerking. Cursusmateriaal wordt in het algemeen door de docenten zelf aangeleverd. De werkgroep heeft daar inhoudelijk geen bemoeienis mee. Wel draagt de werkgroep zorg voor het beschikbaar stellen van het lesmateriaal bij de start van de cursus.

Organisatie
Voor elke cursus wordt een lid van de werkgroep aangewezen als coördinator en aanspreekpunt. Als de afspraken rond zijn met de docenten, zorgt de coördinator van de desbetreffende cursus voor de informatie om een persbericht op te stellen.
De aankondigingen van de cursussen in de media lopen via de pr-medewerkster van IVN (Liesbeth). Zij zorgt ervoor dat de Nieuwsbrief, Website, Sociale media, Middenstandsbelangen en andere media een persbericht ontvangen.

Bijna alle IVN-cursussen bestaan uit een theoretisch deel en uit een of meerdere excursies. Het theoretisch deel is vaak in de Paardestal en tezamen met de docent worden de locaties voor de excursies afgesproken. De coördinator bespreekt dan met de docent welke ondersteuning er nodig is.

De werkgroep heeft regelmatig intern overleg om de ontwikkelingen en voortgang van alle lopende en geplande cursussen te bespreken

Profiel lid werkgroep Cursussen
De cursuswerkgroep heeft dringend behoefte aan extra ondersteuning. De werkgroep zoekt enthousiaste vrijwilligers die leergierig zijn, nieuwe ideeën durven in te brengen, en samenwerking hoog in het vaandel hebben staan.

Heel specifieke kennis is niet vereist. Belangrijk is om affiniteit te hebben met de doelstellingen van het IVN en kunnen meedenken welke onderwerpen aantrekkelijk kunnen zijn voor de verschillende doelgroepen. Enige kennis van het opzetten van een cursus is een pré, maar geen vereiste. Cursuswerk vereist enig denkwerk, veel organisatie en het verlenen van hand- en spandiensten.

De werkzaamheden omvatten geen vaste dag in de week. De tijdsbesteding is intensiever als er een cursus loopt.

José Rögels

De foto is gemaakt door Margot Klaren

Ontdek meer over

Deel deze pagina