Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid, opgericht medio 2018, stelt zich ten doel duurzaamheid onder de aandacht te brengen van de eigen leden en het publiek.

Dit wil de werkgroep bereiken door:

  • het ondersteunen van de eigen coördinatoren en vrijwilligers via het aandragen van ideeën om duurzaamheid te integreren in bestaande en nieuwe activiteiten
  • meepraten binnen het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo door 2 leden per keer; gezamenlijk het voorbereiden van die kwartaalbijeenkomsten van het platform wat betreft de inbreng van IVN Geldrop
  • invulling geven aan de IVN-kraam tijdens de Andere Mert (jaarlijkse duurzame markt eind september)
  • het (mede) organiseren dan wel ondersteunen van lezingen en andere activiteiten
  • het publiceren van artikelen in Middenstandsbelangen, op de eigen website en waar mogelijk andere media
  • het aanhoudend aandacht vragen voor duurzaamheid via de nieuwsbrief voor leden en donateurs
  • Coordinator duurzaamheid: Plonie van Campen ivngeldrop@gmail.com

Gldrp.haastduurzaam

Websites die wij aanbevelen:

https://milieudefensie.nl/lokaal/geldropmierlo – informatie en campagnes

  • Download de Beat the MicroBead-app voor plasticvrije producten.