Beeldpresentatie

Als gevolg van de opmars van de digitale fotografie is de eerdere Diawerkgroep overgegaan in de werkgroep beeldpresentatie. Hierdoor zijn de traditionele foto’s en dia’s naar de achtergrond verschoven.

De werkgroep beeldpresentatie bestaat uit 3 personen die in ieder geval bij de jaarlijkse thematentoonstelling in de Paardestal een aansluitend klankbeeld maken. Hiervoor wordt zoveel mogelijk eigen foto- en filmmateriaal verzameld, het liefst van afbeeldingen uit de eigen omgeving.

Daarnaast ijvert de werkgroep om de kwaliteit van de presentaties bij de inloopavonden te verbeteren via een vaste beameropstelling. 

Het streven is erop gericht om uiteindelijk een digitaal fotoarchief te krijgen waar voor IVN- doeleinden uit geput kan worden. Het uitgebreide dia-archief is nog wel beschikbaar.

Verdere informatie is te verkrijgen bij Dorus vd Boom. E-mailadres: thvdboom@onsbrabantnet.nl