Word ook florist

Word ook florist

Emmen-Coevorden 6 januari 2023

 

Wat groeit en bloeit er in je buurt?

IVN Emmen-Coevorden zoekt wilde plantenliefhebbers!

In Nederland wordt veel onderzocht, gemonitord en geïnventariseerd. Het is belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen over de aanwezigheid en de conditie van flora en fauna in de natuur om het juiste natuurbeleid te bepalen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Zonder hulp van burgers zou het onbegonnen werk zijn om alle gegevens over bijvoorbeeld flora en fauna in de Nederlandse natuur in kaart te brengen. Organisaties zoals Sovon vogelonderzoek, Floron (planten), Ravon (reptielen, amfibieën, vissen) kunnen niet zonder hulp van de vrijwilliger.

De plantenwerkgroep van IVN Emmen-Coevorden wil ook graag mee helpen met het in kaart brengen van de flora in de gemeenten Emmen en Coevorden. In samenwerking met Werkgroep Florakartering Drenthe willen we hier graag dit jaar een begin mee maken. Dit kan op verschillende manieren. Eén ervan is het inventariseren van kilometerhokken.

Wij kunnen wel wat hulp gebruiken. Houd jij van wilde planten en van buiten zijn? Misschien wil je eens mee op pad. Ons credo is: Gezellig samenzijn en van elkaar leren. Deskundig hoef je niet te zijn, maar als je dat wel bent is natuurlijk mooi meegenomen!

Als je het wat lijkt of als je vragen hebt kun je mailen met ivnemmeneo2@gmail.com of bellen met 06 10629643.

Deel deze pagina