vlindermonitoring

Vlindertellers gezocht

Emmen-Coevorden 23 februari 2023

Houd je van vlinders en heb je basale kennis van de Nederlandse dagvlinders? Doe dan mee met

MONITORING EFFECTIVITEIT VLINDERCORRIDOR IN SLEENERZAND

De plantenwerkgroep van IVN Emmen-Coevorden gaat vanaf mei 2023 de planten en vlinders monitoren langs een pad in het Sleenerzand. De nadruk komt op vlindermonitoring te liggen.

Staatsbosbeheer wil het bos geschikter maken voor vlinders. Op dit moment heeft het bos een lage betekenis voor (bos)vlinders, met uitzondering  van de vennen waar heideblauwtje, groentje en tot recentelijk ook nog veenbesparelmoervlinder voorkomen. In het bos vind je af en toe bontzandoogje, klein koolwitje, zwartspriet dikkopje en her en der kleine vuurvlinder.

vlindermonitoring

 

De vraag is of de soortenrijkdom toeneemt als er meer licht wordt gecreëerd op het pad (de vlindercorridor). Het eerste jaar worden er nog geen beheermaatregelen genomen en doen we de nulmeting. De jaren erna wordt het pad beheerd zodat het gunstig wordt voor wilde planten én dus ook voor vlinders.

We hanteren het protocol van de Vlinderstichting: elke 14 dagen moet het tracé worden geteld, te beginnen in april en eindigend in september. Natuurlijk doen we dit met een aantal mensen zodat we elkaar kunnen afwisselen. We kunnen met 2 of 3 mensen per keer de telling voor onze rekening nemen.

Vind je wilde planten en vlinders leuk en lijkt het je interessant om mee te doen?

Geef je dan op. Ook als je meer informatie wilt kun je hier terecht.

Op deze website vind je over dit project ook de nodige info. Zie hier.

 

 

 

Deel deze pagina