Emmen-Coevorden
Bloemen & Planten
zaterdag06nov2021

Plantenwerkgroep rondt eerste opdracht SBB af

Dit jaar kregen we de vraag van Staatsbosbeheer of we misschien mee wilden helpen aan het monitoren van een aantal heideterreintjes in het Sleenerzand. Dit betekent dat je in een heideterrein over een lengte van 30 meter de soorten en  bedekking moet beschrijven en ook de gemiddelde hoogte van de vegetatie. Je hoeft hier niet al te veel flora kennis voor te hebben, het gaat om ongeveer 15 soorten die je moet herkennen.

Heides zijn voor veel soorten flora en fauna erg belangrijk. Zo niet cruciaal. Al die soorten hebben hun eigen voorwaarden om te kunnen overleven in zo’n gebied(je) . Het komt er kortweg op neer dat variatie in structuur en soorten planten het allerbelangrijkste is. Warme plekken afgewisseld met schaduw, nectar, uitkijkposten etc.

Door langjarig middels transecten en foto’s de vegetatie samenstelling en structuur te meten kan je de ontwikkelingen van een gebied volgen. Als je die gegevens vervolgens naast de ontwikkelingen van bijvoorbeeld voorkomen van vlinders legt kan je misschien trends en verklaringen vinden waarom een soort af- of toeneemt.

Bovenstaande activiteit hebben we inmiddels afgerond. Het was leerzaam en vooral gezellig om te doen. We besteedden ongeveer 2 uren aan het monitoren van één raai (dat is in dit geval een lengte van 30 meter) en daarna gingen we met elkaar het bos in om paddenstoelen te zoeken, of andere interessante dingen die op ons pad kwamen. We moesten 4 raaien onderzoeken en dus waren we 4 middagen op pad.

Ook heeft SBB in het Sleenerzand op een aantal plekken sloten gedempt om zo weer nattere plekken in het bos te krijgen en beter het vocht vast te houden en ook daar zou SBB willen meten wat de effecten van deze maatregelen zullen zijn.

We hebben afgesproken dat we ons 19 november a.s. gaan oriënteren op deze klus. Boswachter Ruben Kluit gaat ons daar het een en ander over uitleggen, zodat we er volgend voorjaar mee aan de slag kunnen als het ons wat lijkt.


Wie lijkt het interessant om hieraan mee te helpen ? Meer informatie is te krijgen bij Janny Hummel of Boukje Toussaint, ivnemmeneo2@gmail.com.

Foto: Addie Lanting