steenuil Vogels

steenuil

Emmen-Coevorden 7 april 2022

Een aantal mensen van de vogelwerkgroep houdt zich nu ook bezig met de bescherming van de steenuil. Dit houdt in dat er geschikte erven worden gezocht waar een steenuilenkast geplaatst kan worden. 

De steenuil heeft het niet makkelijk. Natuurlijke nestplaatsen, zoals oude knotwilgen (de gaten erin) en pannendaken van oude schuurtjes, verdwijnen. Nestkasten kunnen een handje helpen.

Eind maart hebben we de eerste kast opgehangen in Westenesch. De kasten worden beschikbaar gesteld door Steenuilenwerkgroep Drenthe. Wij hopen dat een steenuil belangstelling krijgt voor dit onderkomen. Mocht dit gebeuren, dan worden de gegevens doorgegeven aan Steenuilenwerkgroep Drenthe. Afwachten dus wat er gaat gebeuren. Best spannend!

vwg

Op 27 mei hebben we op een mooie plek in Diphoorn weer voor broedgelegenheid gezorgd voor de steenuil. Dit is zo’n groot erf dat we met elkaar besloten om twee kasten op te hangen: Een traditioneel model in een oude eik en een kast naar ontwerp van Hielke tegen de muur van een schuur.  

Aan de kasten zal het niet liggen. Vinden wij……….

vogelewerkgroepvogelwerkgroep

Ontdek meer over

Deel deze pagina