planten

Het inventariseren van planten is een hoofddoel van deze werkgroep. Op verschillende plaatsen, b.v. in het IVeNnetje,  wordt gezocht naar bijzondere planten. Dat levert soms verrassende reultaten op. In 2012 werd door de werkgroep Duits Viltkruid gevonden langs de Oude Haaksbergerweg in Markvelde. Contactpersoon voor dit onderdeel is Jan Meutstege.

We houden eens per jaar een plantenruilbeurs. Iedereen wordt dan de kans geboden zijn of haar aanbod te ruilen met anderen. Deze activiteit vindt plaats in de maand april. Kijk voor de juiste datum even op de pagina Activiteiten. Inlichtingen bij Gerda Lode.

www.floron.nl
Floron is de landelijke organisatie voor vrijwilligers die planten inventariseren. Bijna de helft van alle plantengegevens (miljoenen in de afgelopen meer dan 100 jaar!) komen binnen door vrijwilligers, de rest door natuurinstanties en overheden. Floron ondersteunt de vrijwilligers, verzamelt alle gegevens en verwerkt ze. En  houdt veel excursies en kampen.

www.fwtwente.nl
De floristische werkgroep Twente werkt autonoom,maar is wel aangesloten bij het Floron en bestaat uit een 20tal vrijwilligers in Twente, die in heel Twente inventariseren. Voor Diepenheim maakt Jan Meutstege deel uit van de werkgroep.